share idea

สอนแล้วเด็กๆสนุก

แทนที่จะจบในห้องเรียนเดียว...
มาส่งต่อไอเดียเพื่อเด็กๆทั่วประเทศกัน!

ภาพห้องเรียนที่เราวาดฝัน

คงเป็นห้องเรียนที่เด็กๆเรียนรู้กันอย่าง Active คุณครูคิดค้นไอเดียใหม่ๆมาสอนอยู่เสมอ
เราอยากสร้างพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจนั้น

insKru ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน​ “ห้องเรียนเสมอภาค” ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เครือข่ายของพวกเรา

สอนแล้วเด็กๆสนุก

แทนที่จะจบในห้องเรียนเดียว มาส่งต่อไอเดียเพื่อเด็กๆทั่วประเทศกัน