สอนแล้วเด็กๆ “สนุก”

แทนที่จะจบในห้องเรียนเดียว...

มาส่งต่อไอเดียเพื่อเด็กๆทั่วประเทศกัน!

แบ่งปันไอเดียกับ insKru

แบ่งปันไปแล้ว 2776 ไอเดีย

ถูกนำไปใช้ใน 33325 ห้องเรียน

เด็กๆกว่า 999k มีความสุข

ไอเดียแนะนำจาก insKru