สอนแล้วเด็กๆ “สนุก”

แทนที่จะจบในห้องเรียนเดียว...

มาส่งต่อไอเดียเพื่อเด็กๆทั่วประเทศกัน!

แบ่งปันไอเดียกับ insKru

แบ่งปันไปแล้ว 2007 ไอเดีย

ถูกนำไปใช้ใน 29999 ห้องเรียน

เด็กๆกว่า 899k มีความสุข

ไอเดียคัดสรร

ไอเดียมาใหม่

ภาพห้องเรียนที่เราวาดฝัน

คงเป็นห้องเรียนที่เด็กๆเรียนรู้กันอย่าง Active คุณครูคิดค้นไอเดียใหม่ๆมาสอนอยู่เสมอ
เราอยากสร้างพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจนั้น

เทคนิคจัดการชั้นเรียน

ดูเทคนิคจัดการชั้นเรียนทั้งหมด

insKru ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน​ “ห้องเรียนเสมอภาค” ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เครือข่ายของพวกเรา

สอนแล้วเด็กๆสนุก

แทนที่จะจบในห้องเรียนเดียว มาส่งต่อไอเดียเพื่อเด็กๆทั่วประเทศกัน