สอนแล้วเด็กๆ “สนุก”

แทนที่จะจบในห้องเรียนเดียว...

มาส่งต่อไอเดียเพื่อเด็กๆทั่วประเทศกัน!

แบ่งปันไอเดียกับ insKru

แบ่งปันไปแล้ว 3238 ไอเดีย

ถูกนำไปใช้ใน 40631 ห้องเรียน

เด็กๆกว่า 1.22M มีความสุข

ไอเดียแนะนำจาก insKru

icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline