icon
เข้าสู่ระบบ

สอนแล้วเด็กๆ “สนุก”

แทนที่จะจบในห้องเรียนเดียว...

มาส่งต่อไอเดียเพื่อเด็กๆทั่วประเทศกัน!

แบ่งปันไอเดียกับ insKru

แบ่งปันไปแล้ว 4399 ไอเดีย

ถูกนำไปใช้ใน 67591 ห้องเรียน

เด็กๆกว่า 2.03M มีความสุข

ไอเดียแนะนำจาก insKru