สอนแล้วเด็กๆ “สนุก”

แทนที่จะจบในห้องเรียนเดียว...

มาส่งต่อไอเดียเพื่อเด็กๆทั่วประเทศกัน!

แบ่งปันไอเดียกับ insKru

แบ่งปันไปแล้ว 2708 ไอเดีย

ถูกนำไปใช้ใน 32982 ห้องเรียน

เด็กๆกว่า 989k มีความสุข

ไอเดียแนะนำจาก insKru