icon
เข้าสู่ระบบ

เรียนกับครูคาบนี้เป็นอย่างไรบ้าง?

มาถามเด็กๆท้ายคาบกัน

ขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน

process1

สร้างแบบประเมิน

ตั้งชื่อ เลือกประเภท
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

process2

นักเรียนประเมิน

นำ QR Code หรือลิงก์
ให้นักเรียนทำแบบประเมิน

process3

insKru สรุปให้

ดูคำตอบนักเรียน
ที่หน้าโปรไฟล์

process4

ดาวน์โหลดไปใช้

บันทึกเป็น pdf, Full Report
หรือ Report หน้าเดียว

ประเภทแบบประเมิน

แบบประเมินของ insKru แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบตามช่วงเวลาที่คุณครูใช้ประเมิน

1. ท้ายคาบ

แบบประเมินที่ให้นักเรียนประเมินคุณครูผู้สอนตอนท้ายคาบหรือท้ายกิจกรรมตามที่ต้องการ

นักเรียนใช้เวลากรอกไม่นาน
สรุปออกมาเป็น Full Report
เห็นภาพรวมและค่าเฉลี่ยของทุกผลประเมิน
ProcessImg

นำไปใช้แล้ว 58707 แบบฟอร์ม กับนักเรียนกว่า 2978352 คน

รายละเอียดแบบประเมิน

ร่วมออกแบบโดย

t2
ผศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ

ที่ปรึกษาด้านการวัด
และประเมินผล

t1
ดร.ปวีณา แช่มช้อย

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ
และจัดกระบวนการเรียนรู้

logo
logo
logo

เสียงจากคุณครู

TeacherImg
นำไปใช้แล้วค่ะ ช่วยได้มากเลย ทำให้เรามองเห็นจุดบอกพร่อง จุดที่ต้องแก้ไขจากการสะท้อนผลของนักเรียน และได้กำลังใจและพลัง ทำให้รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น อยากเป็นครูที่ดีมากขึ้นค่ะ ^____^

คุณครู Tidarat Sihakreangkrai

TeacherImg
ขอบคุณที่ทำแบบประเมินดี ๆ แบบนี้ขึ้นมาค่ะ สิ่งที่ได้จากการให้เด็กทำแบบประเมินนี้คือความรู้สึกอยากเป็นครูที่ดีขึ้นถึงแม้ในใจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแบบที่เด็กสะท้อนกลับมาแต่มันช่วยเพิ่มกำลังใจได้จริง ๆ ค่ะ

คุณครู Wanwisa Sakwatharak

มาฟังเสียงเด็ก ๆ ในห้องเรียนของคุณครูกันมีแบบประเมินอยู่แล้ว? มาดูผลการประเมินที่โปรไฟล์กัน