เรียนกับครูคาบนี้เป็นอย่างไรบ้าง?

มาถามเด็กๆท้ายคาบกัน

มีแบบประเมินอยู่แล้ว? มาดูผลการประเมินที่โปรไฟล์กัน