สนุกกับการค้นหามงคลชีวิต

3670

เพื่อการเรียนรู้สิ่งดีๆที่เป็นมงคลในตัวเองและผู้อื่น ตามมงคล ๓๘ ประการของพระพุทธเจ้า

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้

1. ความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีมงคล ๓๘ ประการ
2. ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมงคล ๓๘ ประการ

อุปกรณ์

1. บัตรมงคล ๓๘ ประการ(ติดต่อของรับบัตรมงคลได้ที่ http://bit.ly/jaisaibook)

ขั้นตอนการสอน

1. แจกบัตรมงคล ๓๘ ประการคนละชุด
2. คุณครูอธิบายวิธีการใช้ โดยให้ตัวแทนนักเรียน มาจับบัตรเสี่ยงทายมงคล 5 ใบ และอธิบายความหมายตามในบัตร
3. นักเรียนสลับกันค้นหามงคลให้เพื่อน 5 ข้อ โดยการจับบัตรเสียงทายเช่นกัน และอ่านความหมายอธิบายให้เพื่อนฟัง
4. คุณครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมาแสดงความรู้สึก และอธิบายความหมายและการปฏิบัติตามมงคลที่ได้นั้นหน้าห้อง
5. คุณครูสรุปการเรียนรู้และให้ไปค้นหามงคล ๓๘ ประการให้กับผู้ปกครองที่บ้าน
6. นำมงคล ๕ ข้อที่ได้มา อธิษฐานจิตปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า

ที่มา: สโมสรใจใส โรงเรียนบรรจงรัตน์

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: บัตรมงคล ๓๘ ประการ.rar

ดาวน์โหลดแล้ว 0 ครั้ง


profile

พระรุจ ดุลยากร

สโมสรใจใสโรงเรียนบรรจงรัตน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๐ เนื่องจากต้องการจะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่ามีความสุข ตามปรัชญาของโรงเรียน คือ “คุณธรรมนำวิชาการ”และสนับสนุนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่จะเป็นผู้นำการจัดการศึกษาอย่างมีความสุขฯ โดยมี อ.รุจ ดุลยากร เป็นนายกและผู้จัดการความสุขของสโมสร และนางศุภภร ธรรมชูวงค์ เป็นเลขาธิการ ได้จัดกิจกรรมร่วมกันกับผู้ปกครองเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น ปฏิบัติการค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในลมหายใจ โครงการพัฒนาดุลยภาพชีวิต ดาวใสใจสุขกับคุณธรรม ๓๖ ประการ ยุทธการขยับเหงือกกระเพื่อมพุงขยุมไขมัน และได้ทำบทเพลงแห่งความสุขอัลบั้มใจใสโลกสวยช่วยปลูกฝังคุณธรรม และจัดกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรักของเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละชั้น เป็นต้น ปี ๒๕๕๕ อ.รุจ ดุลยากร ได้ลาบวช กิจกรรมของสโมสรจึงเหลือแต่กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และการเปิดบทเพลงแห่งความสุขอัลบั้มใจใสโลกสวย กับเอกลักษณ์การกล่าวทักทายกันว่าใจใสสวัสดี ปี ๒๕๕๙ พระรุจ ได้เริ่มกลับมาช่วยสโมสรใจใสอีก เช่น กิจกรรมพบพระพบธรรม ธรรมะใจใสหน้าเสาธง สุขสงบดีกว่าสุขสนุกปฏิบัติธรรม ป.๖ พ่อลูกใจใสใส่ใจวิถีพุทธ ทำให้ชาวใจใสโรงเรียนบรรจงรัตน์ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย และเข้าใจคำว่าใจใสมากขึ้น จนปลายปี ๒๕๖๐ ความหมายของใจใสเริ่มตกผลึกชัดเจนว่าใจใส คือ ต้องมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ จึงถือกำเนิด คุณใจใส หัวใจใฝ่ธรรม เป็นสัญลักษณ์มงคลของสโมสรแทนสัญลักษณ์ผึ้งน้อยหอยสังข์ และเปลี่ยนคำขวัญจาก “ใจใส โลกสวย” เป็น “ใจใส..หัวใจใฝ่ธรรม”ก่อตั้งสำนักพิมพ์ใจใส สร้างสรรค์สื่อธรรมนำความสุข โดยมีนางวิมล ดุลยากร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบรรจงรัตน์เป็นประธาน ช่วยกับสร้างสรรค์สื่อธรรมนำความสุขสู่สังคม จัดพิมพ์หนังสือ เช่น ฉลาดในจิต มีอะไรน่าคิดชีวิต ๕๐ปี ของพระรุจ โพธิญาณ เป็นต้น และได้พัฒนากิจกรรม “ดาวใสใจสุขกับคุณธรรม ๓๖ ประการ”มาเป็น “ใจใสหัวใจใฝ่ธรรมกับมงคล ๓๘ ประการ” ซึ่งเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่างมีความสุขต่อไป
0
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
2
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
3
ดาวน์โหลด
3
เก็บไว้อ่าน