Growth Mindset

ความเชื่อที่ว่าสมองหรือความฉลาดสามารถพัฒนาได้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้

1. ผู้เรียนจะเข้าใจว่าความฉลาดสามารถพัฒนาได้
2. ผู้เรียนจะเข้าใจว่าสมองสามารถเปลี่ยนแปลงได้
3. ผู้เรียนจะเข้าใจว่าการทำสิ่งที่มีความยาก ท้าทาย เป็นทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้สมองแข็งแกร่งมากขึ้นและฉลาดขึ้น

อุปกรณ์

1. จอโปรเจคเตอร์ หรือ ทีวี
2. คอมพิวเตอร์สำหรับต่อกับจอ
3. ใบงาน เรื่อง Growth Mindset
4. กระดาษ กับ ปากกา (กรณีผู้เรียนไม่มี)

ขั้นตอนการสอน

1. (5 นาที) ผู้สอนเปิดวิดีโอ Growth mindset ฉบับการ์ตูน ให้ผู้เรียนดู โดยผู้สอนสามารถพากษ์เสียงภาษาไทยอธิบายระหว่างที่วิดีโอกำลังเล่นอยู่
2. (10 นาที) ให้ผู้เรียนตอบคำถามในใบงาน เรื่อง Growth Mindset
3. (10 นาที) ให้ผู้เรียนพูดคุยแบ่งปันความเห็นของคำตอบในแต่ละข้อภายในคู่ กลุ่ม หรือกับเพื่อนในห้องทั้งหมด
4. (5 นาที) ผู้สอนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองในอดีต เพื่อส่งเสริมความคิดแบบเติบโตให้กับผู้เรียน โดยเนื้อหาของเรื่องควรประกอบด้วย
- การพยายามอย่างหนัก
- กลยุทธในการฝึกฝน
- การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่เชี่ยวชาญ
5. (10 นาที) แบ่งกลุ่มย่อย 3 - 4 คนให้นักเรียนเล่าเรื่องราวของตนเองในอดีตที่สามารถผ่านอุปสรรคที่ยากมาได้โดยความพยายามอย่างหนัก มีกลยุทธในการพัฒนาตนเอง และได้ขอความช่วยเหลือจากใครบ้าง
6. (10 นาที) กรณีผู้เรียนนึกไม่ออก ไม่สามารถเล่าเรื่องราวแห่งความพยายามของตนเองได้ดี ให้ผู้เรียนเขียนจดหมายถึงตนเองในอนาคต โดยมีคำแนะนำ ดังนี้
- ให้ผู้เรียนนึกถึงเหตุการณ์ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคในการเรียนรู้อะไรบางอย่างมาได้อย่างไร
- เป็นเรื่องราวการเรียนรู้อะไรก็ได้ อาจจะนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนอย่างการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ อาจจะเป็นการเรียนรู้ที่จะชู้ดบาส 3 แต้มก็ได้
- หลังจากเล่าเรื่อง ให้ผู้เรียนเขียนแนะนำหรือให้กำลังใจตนเองในอนาคตว่าควรคิดหรือทำอย่างไรเมื่อเจอความยากลำบากในการเรียนรู้
- สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ในการเขียน :)

7. (เพิ่มเติม) กรณีผู้เรียนมีความสนใจและมีแนวโน้มที่สามารถศึกษาลงลึกได้ สามารถให้การบ้านเป็นการอ่านบทความเกี่ยวกับ Growth Mindset และดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนำมาถกกันในห้องเรียนต่อได้
8. (เพิ่มเติม) นอกห้องเรียนผู้สอนสามารถติดโปสเตอร์เปรียบเทียบระหว่างคนที่มี Fixed Mindset กับ คนที่มี Growth Mindset ไว้ให้ผู้เรียนที่เดินผ่านไปมาอ่านได้

หมายเหตุ: - ผู้สอนควรดูวิดีโอให้เข้าใจก่อนนำมาเปิดให้ผู้เรียนดูในห้องเรียน
- ไม่ควรบอกผู้เรียนให้มี Growth mindset โดยปราศจากการให้เรียนรู้ว่ามันคืออะไร จะส่งผลเสียมากกว่า
- ไม่ควรบอกให้ผู้เรียนพยายามมากขึ้น โดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าจะพยายามไปเพื่ออะไร

ที่มา: - https://www.mindsetkit.org/static/files/YCLA_LessonPlan_v10.pdf
- https://ideas.classdojo.com/b/growth-mindset
- http://www.cepthailand.org/index.php?mo=59&id=1108752

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: ใบงาน เรื่อง Growth Mindset.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง


9
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
12
clicked like
ชอบ
7
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
7
clicked recommend
อยากบอกต่อ
40
ดาวน์โหลด
8
เก็บไว้อ่าน