เกมนับเลข

ภาพประกอบไอเดีย เกมนับเลข

เกมสันทนาการสั้นๆ เข้าใจง่าย ยืดหยุ่นสูง ใช้ได้หลายสถานการณ์ แม้กระทั่ง นร. ที่ยังไม่คุ้นเคยกัน

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้

1. กิจกรรมนี้จะดึงความสนใจของนักเรียนทุกคนได้ดี เพราะขณะเล่นทุกคนต้องมีสติ และมีส่วนร่วมในเกมตลอดเวลา
2. สามารถใช้เพื่อละลายพฤติกรรม และลดความประหม่าระหว่างครูและนักเรียนในการเรียนครั้งแรกได้เป็นอย่างดี
3. (สำหรับครูคณิตศาสตร์) สามารถใช้เพื่อนำเข้าสู่การสอนเรื่อง "จำนวนนับ" ได้

อุปกรณ์

1. (ไม่จำเป็นต้องใช้)

ขั้นตอนการสอน

1. จุดมุ่งหมายของเกมส์ คือ นักเรียนทุกคนในห้องจะต้องช่วยกันนับเลขตั้งแต่ 1, 2, 3, ... ไปจนถึง 100
ถ้านับได้ถึง 100 ถือว่าชนะในเกมส์นี้
2. นักเรียนหนึ่งคนจะนับเลข 1 จำนวนวนกันไปตามแถวที่นั่ง (ซึ่งครูได้บอกลำดับแถวในการนับไว้ให้เข้าใจตรงกันแล้ว) ถ้าครบทุกคนแล้วจะย้อนกลับมานับที่คนแรกใหม่จนกว่าจะถึงเลข 100
3. (สำคัญ) สำหรับคนที่ต้องนับจำนวนที่มีเลขโดด 3 หรือ 7 จะต้องเงียบห้ามส่งเสียง และใช้การปรบมือแทน เช่น เลข 3, 7, 13, 17, 23, 27, 30, 31, 32, ...
4. เช่น ลำดับการนั่งเป็นดังนี้ A, B, C ,D ,E ,F ,G, H, ...
การนับจะเป็นดังนี้
A ต้องพูด 1,
B ต้องพูด 2,
C ต้องปรบมือ,
D ต้องพูด 4,
E ต้องพูด 5,
F ต้องพูด 6,
G ต้องปรบมือ,
H ต้องพูด 8, ...
(เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะวนกลับมาคนเดิมใหม่)
5. ในกรณีที่มีคนนับผิด หรืออ้ำอึ้งนับช้า (คิดนานเกิน 3 วินาที)
จะต้องเริ่มนับใหม่ตั้งแต่ 1 (อาจเริ่มที่คนใหม่ ไม่ใช่คนเดิมก็ได้)
6. กรณีที่นับผิด (อ้างอิงจากเหตุการณ์ในข้อ 4 )
เช่น C พูด 3 (ทั้งที่ตัวเองต้องปรบมือ) หรือ D นับ 5 (ทั้งที่ต้องพูด 4)

หมายเหตุ: 1. ควรเล่นกับกลุ่มนักเรียนตั้งแต่ 12 คนขึ้นไป (อ้างอิงจากประสบการณ์จริง)
2. สามารถปรับเปลี่ยนกติกาขั้นสูง (Advanced) ได้ตามความเหมาะสม เช่น
ให้นับเลขถอยหลังจาก 100 ย้อนกลับมา 1 เป็นต้น

9
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
8
clicked like
ชอบ
6
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
4
clicked recommend
อยากบอกต่อ
18
ดาวน์โหลด
3
เก็บไว้อ่าน