เกมส์ My destiny (ทบทวนบทเรียน)

ภาพประกอบไอเดีย เกมส์ My destiny (ทบทวนบทเรียน)

กิจกรรมสำหรับทบทวนบทเรียน ผ่านการตามหาเนื้อคู่ระหว่าง "โจทย์" และ "คำตอบ"

อุปกรณ์

1. กระดาษที่มีโจทย์ เช่น 1+2 จำนวนเท่ากับครึ่งหนึ่งของนักเรียน
2. กระดาษที่มีคำตอบ เช่น 3 จำนวนเท่ากับครึ่งหนึ่งของนักเรียน

ขั้นตอนการสอน

1. วันนี้เราจะมาลุ้นกันว่า ใครจะได้เป็นเนื้อคู่ใคร !!!
2. คุณครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 ชิ้น โดยที่ครึ่งหนึ่งจะได้กระดาษที่มีโจทย์ และครึ่งหนึ่งจะได้กระดาษที่มีคำตอบ ซึ่งครบคู่กัน
___________
(หากนักเรียนไม่ครบคู่ อาจจะเพิ่มกิมมิกว่าจะมีนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่มีเนื้อคู่ มาลุ้นกันว่าเป็นใคร หรือไม่ก็จะมีนักเรียนคนหนึ่งที่ได้เป็นเนื้อคู่ครู)
3. ครูอาจจะกำหนดเวลาเพื่อเพิ่มความตื่นเต้น เช่นให้เวลา 1 เพลง และเปิดเพลงไปด้วย ใครจับคู่ได้แล้วให้นั่งกับเนื้อคู่ตัวเองไว้
4. ครูให้แต่ละคู่ตรวจคำตอบของอีกคู่ เพื่อเด็กจะได้คิดฝึกคิดเพิ่ม และสามารถใช้คู่ที่จับได้ในการทำกิจกรรมอื่นๆต่อไป

หมายเหตุ: สามารถประยุกต์ได้หลายเรื่องมาก เช่น โจทย์คณิตศาสตร์ จับคู่คำไวพจน์ จับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จับคู่พันธะเคมี

ที่มา: ไอเดียจากเพื่อนครูอาสาในโครงการ summer school

2
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
4
clicked like
ชอบ
4
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
2
clicked recommend
อยากบอกต่อ
17
ดาวน์โหลด
6
เก็บไว้อ่าน