จับคู่หนีเป็ด (กิจกรรมทบทวนบทเรียน)

ภาพประกอบไอเดีย จับคู่หนีเป็ด (กิจกรรมทบทวนบทเรียน)

เด็กพาคู่ของตัวเอง วิ่งหาคำตอบตามจุดต่างๆในห้อง โดยต้องหนีเป็ดที่วิ่งไล่ไปด้วย

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้

1. ทบทวนบทเรียนเรื่องต่างๆ
2. ความร่วมมือร่วมใจกับคู่ของตัวเอง

อุปกรณ์

1. หัวเป็ดสำหรับคนที่ได้เป็นเป็ด
2. กระดาษคำตอบที่แปะรอบห้องและใบงาน

ขั้นตอนการสอน

ขั้นนำ

1. อธิบายกติกา

ขั้นสอน

1. จับคู่เด็ก 2 คน โดยผูกข้อมือกันไว้
2. แจกใบงานให้เด็กคู่ละ 1 แผ่น ในใบงานมีเพียงช่องที่เว้นให้สำหรับตอบ
3. ครูอ่านโจทย์ข้อ 1 แล้วให้เด็กทั้งคู่วิ่งไปหาคำตอบที่แปะไว้รอบห้องภายในเวลาที่กำหนด ระหว่างหาคำตอบจะมี "เป็ด" คอยวิ่งไล่ถ้าใครโดนเป็ดแตะตัวจะหมดสิทธิ์เล่นในข้อนั้นๆ (เด็กสามารถวิ่งหนีเป็ดเข้ามาในบ้านได้ บ้านคือพื้นที่ที่กำหนดไว้)
4. เมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อ ครูถามเด็กว่าคำตอบของข้อนั้นคืออะไร เพราะอะไร (อาจมีหลายคำตอบ ตามมุมมองของเด็ก)
5. เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกข้อ อาจจะเพิ่มความเร็วในการเดินของเป็ด หรือเพิ่มจำนวนเป็ดก็ได้

หมายเหตุ: เกมนี้เหมาะกับโจทย์คำถามที่สามารถตอบได้หลายข้อ เช่น ขยะอะไรใส่ลงถังสีเขียวได้บ้าง (คำตอบแปะปนกันอยู่กับคำตอบของข้ออื่นรอบๆ ห้อง เช่น ก้างปลาทู เปลือกส้ม เศษผัก)

6
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
4
clicked like
ชอบ
3
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
2
clicked recommend
อยากบอกต่อ
6
ดาวน์โหลด
4
เก็บไว้อ่าน