แยกแยะ "ข้อคิดเห็น" และ "ข้อเท็จจริง" ของข่าวด้วย LinoIt

1890233

ฝึกแยกแยะ "ข้อคิดเห็น" และ "ข้อเท็จจริง" จากข่าวในหนังสือพิมพ์หรือข่าวจากinternet ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาภาษาไทยในชีวิตประจำวันค่ะ

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้

1. นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้


2. นักเรียนสามารบอกประโยชน์ของการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้

อุปกรณ์

1. ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือข่าวจาก Internet

ขั้นตอนการสอน

ขั้นนำ

1. ครูพูดถึงการสื่อสารในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ไร้พรหมแดน ทุกคนบนโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ซึ่งการสื่อสารที่เปิดกว้างมีประประโยชน์มาก แต่หากใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ขาดการไตร่ตรองแล้วจะทำให้เกิดการสูญเสียมากมาย เช่น เกิดคดีความ(ยกตัวอย่างเหตุการณ์ปัจจุบัน) เกิดการจดจำที่ผิดๆ และความเชื่อที่ผิด เป็นต้น

ขั้นสอน

1. ครูเปิดวีดิโอ ชวนดู 'พระจันทร์สีเลือด' คืน ๓๑ ม.ค.นี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ขอให้มองเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ https://www.youtube.com/watch?v=gj6TnedARJo
2. ครูอธิบายหลักความจริงที่ผู้เชียวชาญทางดาราศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ที่แตกต่างกันให้นักเรียนฟังหลังจากดูวีดิโอ เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างของความจริงและการคาดคะเนมากขึ้น
3. ครูอธิบายความหมาย ลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ซึ่งข้อเท็จจริง คือความจริงทั้งหมดสามารถพิสูจน์ได้ มีการอ้างอิง เป็นเหตุและผล มีการจดบันทึกไว้ ส่วนข้อคิดเห็น คือความรู้สึก เป็นการคาดเดาและคาดคะเนการแสดงความคิดเห็น ความเชื่อ
4. ครูเปิดโปรแกรมlinoit ยกตัวอย่างข่าวพระจันทร์สีเลือดให้นักเรียนดู จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันแยกเนื้อหาของข่าวพระจันทร์สีเลือดว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น โดยข้อเท็จจริงใช้โพสอิทสีชมพู ข้อคิดเห็นใช้โพสอิทสีเขียว
5. ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนกลุ่มละ 4-5 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และแบ่งสีโพสอิทให้แต่ละกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนนำข่าวที่นักเรียนสนใจจากอินเตอร์เน็ตมาใส่โพสอิท พร้อม tag กลุ่มที่....(กลุ่มของตัวเอง) และtag ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น

ขั้นสรุป

1. ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจการแยกข้อคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม อธิบายลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอีกครั้ง พร้อมบอกประโยชน์จาการแยกของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ครุให้นักเรียนร้องเพลง "ข้อเท็จจริงคือความจริงล้วน ล้วน ข้อคิดเห็นคือความรู้สึก (ซ้ำๆๆ)"

หมายเหตุ: โปรแกรม Linoit จาก http://en.linoit.com
Credit: ภาพจากห้องเรียนครูอรทัย โรงเรียนบรรจงรัตน์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

48
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
33
clicked like
ชอบ
27
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
24
clicked recommend
อยากบอกต่อ
52
ดาวน์โหลด
5
เก็บไว้อ่าน