ใช่หรือไม่ เอ๊ะ! อะไรยังไง?

6844

ประเมินความเข้าใจเบื้องต้น ก่อนเรียนเรื่อง ผลของแรง ด้วยการตอบคำถามสนุกๆแนวแอคทีฟเลิร์นนิ่ง เกี่ยวกับเนื้อหาปริมาณทางฟิสิกส์

กิจกรรมทดสอบก่อนเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
ว 23101 | หน่วยที่ 1 : แรงและการเคลื่อนที่

อยากเช็คความรู้เก่า
จาก ม.1 ม.2 ยังพอมีเหลือเผื่อต่ออะไรได้บ้างมั้ย

1. ใช้กระดาษกาวแบ่งห้องออกเป็น 2 ฝั่ง
2. ครูเสนอคำ (ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่) ให้นักเรียนเลือกว่าคำที่กำหนดให้เป็นปริมาณเวกเตอร์ หรือ ปริมาณสเกลาร์
3. วิธีการเลือกคำตอบ ให้นักเรียนเลือกไปอยู่ในฝั่งของคำตอบนั้นๆ คุย/เถียงกับเพื่อนได้ ทำไมต้องเลือกข้อนี้
4. ครูเสนอคำใบ้ (บอกนิยาม/ความหมายของปริมาณดังกล่าว)
5. ให้นักเรียนตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้าย และครูก็เฉลย
6. ให้นักเรียนบันทึกคะแนนข้อที่ถูกลงในกระดาษของตัวเอง (คืนความไว้เนื้อเชื่อใจกลับไปสู่ผู้เรียน)
7. ครูแจกใบงานครอสเวิร์ดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ระหว่างที่ครูกำลังจัดห้องใหม่
8. แบ่งห้องออกเป็น 4 ส่วน
9. ครูเสนอสถานการณ์ (เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่) ให้นักเรียนเลือกว่าสถานการณ์ที่กำหนดให้มีปริมาณใดบ้างที่เกี่ยวข้อง (ระยะทาง , การกระจัด , อัตราเร็ว และความเร็ว)
10. เลือกคำตอบด้วยการไปยืนตรงช่องคำนั้น (ระยะทาง , การกระจัด , อัตราเร็ว และความเร็ว) รอบนี้ไม่มีคำใบ้แล้วนะ
11. ครูเฉลย เปิดโอกาสให้นักเรียนถามได้
12. ครูเก็บข้อมูลที่เป็นผลคะแนนของนักเรียน เพื่อค้นหาว่านักเรียนยังตกหล่นเนื้อหาเรื่องไหนไปบ้าง

*แถม
ไฟล์ .pptx
https://drive.google.com/file/d/12VumiSooFRR3CqhmCMC86m9KTsgxLX3Z/view?usp=sharing

ไฟล์ .pdf ของเพาเวอร์พ้อยท์กิจกรรมนี้
https://drive.google.com/open?id=1xUQYHu25wMCXafRiRhLg0GaklYQhsbwl
5
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
4
clicked like
ชอบ
4
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
3
clicked recommend
อยากบอกต่อ
7
ดาวน์โหลด
5
เก็บไว้อ่าน