Party board game สภาพสังคมทั่วไป สมัยอยุธยา

538313
ภาพประกอบไอเดีย Party board game สภาพสังคมทั่วไป สมัยอยุธยา

เป็นการจำลอง การใช้ชีวิตเป็นขุนนางในสมัยอยุธยาโดยส่วนหนึ่งมาจากประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ประเทศอังกฤษ โปรตุเกส สเปน ฝรั่งเศส เป็นต้น

โดยเงื่อนไขของเกมนี้คือ กลุ่มใดมีกำไรเยอะที่สุดหลังจากผ่านไป4วัน หรือ เอาชนะเงื่อนไขของประเทศตนเองได้ หรือถ้าเบี้ยหวัดหมด ก็จบเกม

ในที่นี้ก็ได้หยิบยก จุดเด่นของแต่ละประเทศมา เช่น การเผยแผ่ศาสนา การทูต คามต้องการเป็นศูนย์กลางทางการค้า เป็นต้น

1.วิธีเล่นคือ จะแบ่งเป็น 4 วัน โดยใน 4 วันนี้ แต่ละกลุ่มต้องเลือกลงทุน ในการผลิตสินค้า เช่น การปลูกข้าวโพด ทำโรงสุรา ทำนาปลูกข้าว ซึ่งก็จะมีวงเงินและการใช้เบี้ยหวัดที่จำกัดลดหลั่นกันลงมา เป็นต้น

-ซึ่งก็จะมีการกำหนดเงินที่จำกัด กลุ่มละ10,000 มีเบี้ยหวัดรวม 1,000

2.แต่ละกลุ่มต้องร่วมกัน คิด ลงทุน อาศัยความเสี่ยงเพื่อใช้เบี้ยหวัดที่ทีอยู่อย่างจำกัดเพื่อหากำไรสูงสุด

แต่สิ่งที่สนุกคือ มีการคัดเลือกกษัตริย์ ขุนนางชั้นสูง เพื่อออกนโยบาย คำสั่งร่วมกันโดยมีเงินสนับสนุน

**ความสนุกอีกอย่างหนึ่งคือ ในแต่ละวันก็จะมีการสุ่มสถานการณ์ที่เสริมความรู้เข้าไป** เช่น ได้รับส่วยแรงงาน เก็บเงินจากจังกอบ ภาษีปากเรือ หรือรายจ่าย จากการทะนุบำรุงศาสนา รายจ่ายทางการทหาร เป็นต้น โดยจะเน้นให้นักเรียนมองเห็น ประเภทของการเก็บภาษีและรายจ่ายต่างๆในสังคมอยุธยา ดวงดีก็ดีไปจับได้ซวยเงินก็หาย

***ทั้งกษัตริย์ ขุนนางผู้ออกแบบนโยบาย มีการถกเถียง แต่ละกลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันกับเงินที่เหลืออยู่***

และต้องบริหารไม่ให้เบี้ยหวัดที่มีอยู่หมดไป

แต่ก็ยังมี มีขอรับเบี้ยหวัดจากทางส่วนกลางโดยจะมีเรื่องของการใช้ดวงในการสุ่มรับเบี้ยหวัดอีกรอบนึง


นักเรียนมีการพูดคุยกัน มีการเถียงกัน มีกลุ่มม้ามืด มีกลุ่มดวงซวย มีกลุ่มดวงดี มีเสียงหัวเราะ มีความสนุก กรี๊ดลั่นห้อง

ติดตามกระบวนการสอนได้เพิ่มเติมที่ FB : Thanagorn Soisep

13
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
81
ดาวน์โหลด
8
เก็บไว้อ่าน