“เสียงกระซิบ” (กิจกรรมเรียกสติ)

ภาพประกอบไอเดีย “เสียงกระซิบ” (กิจกรรมเรียกสติ)

เพื่อการจูนปรับคลื่นก่อนที่จะเรียน ช่วยให้นักเรียนเริ่มมีสติกับ ห้องเรียน กลับมาอยู่กับเพื่อน ฝึกการรับฟัง

สถานที่: ห้องเรียน (เพื่อฝึก sensing)
วิธีการเล่น:
• 1. ครูให้นักเรียนหลับตา แล้วครูเคาะอุปกรณ์บาง
อย่าง (กระดิ่ง/ระฆัง) ที่จะต้องไล่ระดับความดัง จนกระทั่งครูทำ
เสียงกระซิบให้เบาที่สุด (ในแต่ละระดับของความดัง ครูต้องให้
นักเรียนเดาว่าเป็นเสียงของอะไร หรือได้ยินว่าอะไร)
• 2. ในกรณีที่ครูไม่ใช้อุปกรณ์ ครูสามารถพูดเองได้ว่า “ลอง
หลับตา แล้วลองฟังเสียงที่อยู่ไกลที่สุด ได้ยินอะไรบ้าง เช่นตั้งแต่
นอกโรงเรียน ขยับเข้ามาใกล้โรงเรียน เข้าในโรงเรียน และใน
ห้องเรียน นอกจากเสียงครู มีเสียงอะไรอีกบ้าง”
4
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
10
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน