“นับเลขไม่ซ้ำ” (กิจกรรมเรียกสติ)

ภาพประกอบไอเดีย “นับเลขไม่ซ้ำ” (กิจกรรมเรียกสติ)

เพื่อการจูนปรับคลื่นก่อนที่จะเรียน ช่วยให้นักเรียนเริ่มมีสติกับ ห้องเรียน กลับมาอยู่กับเพื่อน ฝึกการรับฟัง

สถานที่ ห้องเรียน
วิธีการ
• ครูบอกว่าจะเล่นเกมนับเลข ซึ่งเราทุกคนจะต้องช่วยกันนับเลขโดยที่เราจะ
ไม่พูดซ้ำกัน และไม่พูดพร้อมกันและจะไม่ตกลงกันก่อนว่าใครจะนับก่อน
• เช่น เด็กชาย A นับ 1, ใครสักคนในห้องต้องนับ 2 , 3 ... (ตามเป้าหมายที่ครูและนักเรียนตกลงกันว่าจะนับถึงเลขเท่าไหร่)
• ปล. เกมนี้อาจใช้เวลานาน เพราะฝึกการฟัง และรอจังหวะเพื่อน ครูจะต้องให้นักเรียนตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนว่านับถึงเท่าไหร่ในคาบนี้
• หรืออาจปรับเปลี่ยนจากตัวเลข เป็นบทเรียนที่ได้เรียนมาเมื่อคาบที่แล้ว ไม่ให้พูดซ้ำกัน
• ข้อควรระวัง : นักเรียนอาจโทษกัน ครูจะต้องทำให้นักเรียนเข้าใจให้ได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมเหมือนกัน ไม่มีใครผิด-ถูก
7
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
6
clicked like
ชอบ
3
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
2
clicked recommend
อยากบอกต่อ
12
ดาวน์โหลด
5
เก็บไว้อ่าน