“สำรวจร่างกาย” (กิจกรรมเรียกสติ)

ภาพประกอบไอเดีย “สำรวจร่างกาย” (กิจกรรมเรียกสติ)

เพื่อการจูนปรับคลื่นก่อนที่จะเรียน ช่วยให้นักเรียนเริ่มมีสติกับ ห้องเรียน กลับมาอยู่กับเพื่อน ฝึกการรับฟัง

• สถานที่: ห้องเรียน
• วิธีการ: ให้นักเรียนหลับตา แล้วครูเปิดเพลงเบาๆ พร้อม
กับพูดคลอให้นักเรียนลองสำรวจตัวเองตั้งแต่ร่างกาย
ปลายเท้า ไล่ขึ้นมาที่ศีรษะ ให้รับรู้ถึงความรู้สึกของร่างกาย
2
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
11
ดาวน์โหลด
3
เก็บไว้อ่าน