เข้าสู่ระบบ

มุมที่ไม่ได้มองของตนเอง

171139
ภาพประกอบไอเดีย มุมที่ไม่ได้มองของตนเอง

รู้จักมุมที่ตนเองไม่ได้มองผ่านเพื่อนในชั้นเรียน

ทุกวันนี้มนุษย์เห็นคุณค่าของตัวเองน้อยลงทำให้เกิดปัญหาด้านการใช้ชีวิตและที่สำคัญในด้านทัศนะคติที่มองตนเองแย่ลงไป วิธีการต่อจากนี้ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น โดยให้ผู้เรียนวาดรูปตนเองลงในกระดาษให้เห็นสภาพปัจจุบันของตนเองมากที่สุด จากนั้นเขียนข้อด้อยของตนเองลงไปในรูป เช่น อ้วน ขาใหญ่ เป็นสิว ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก จน เป็นต้น จากนั้นให้ผู้เรียนนั่งเป็นวงกลมและส่งกระดาษภาพของตนเองไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ เขียนข้อดีของเจ้าของกระดาษ โดยครูต้องมีกติกาว่าข้อความที่เขียนลงไปต้องเป็นด้านบวกเท่านั้น เช่น การให้กำลังใจ คำชม เป็นต้น ส่งต่อกระดาษไปจนครบ จนกระดาษวนกลับมาหาผู้เรียนเจ้าของกระดาษ ให้ผู้เรียนอ่านข้อความในภาพ และนอกภาพที่ผู้เรียนคนอื่นเขียนให้

.. กิจกรรมนี้เน้นการสะท้อนมุมที่ไม่ได้มองของตัวผู้เรียนเองโดยใช้การมองจากผู้เรียนคนอื่น ทำให้เข้าใจว่าเพื่อนๆ มองตนเองอย่างไร และครูสามารถนำปัญหาที่ผู้เรียนเขียนมาเป็นหัวข้วข้อในการรู้จักผู้เรียนและเข้าถึงปัญหาผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตรงจุดและสามารถช่วยลดปัญหาอื่น ๆ ที่จะตามมาได้.. ยิ้มไดh

39
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
51
ดาวน์โหลด
12
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline