เข้าสู่ระบบ

สร้างความสัมพันธ์คาบแรกด้วย SWOT

3773

1.ให้นักเรียนวิเคราะห์ SWOT ตนเองและครู
-เทอมที่ผ่านมา คิดว่านักเรียนทำอะไรได้ดี ในวิชานี้ ?
-เทอมที่ผ่านมา คิดว่านักเรียนทำอะไรได้ไม่ดี ในวิชานี้ ?
(ถ้าใครอยากเพิ่มจุดแข็ง,จุดอ่อน,จุดที่ต้องพัฒนา ก็ได้)
-เทอมที่ผ่านมา คิดว่าครูทำอะไรได้ดี ในวิชานี้ ?
-เทอมที่ผ่านมา คิดว่าครูทำอะไรได้ไม่ดี ในวิชานี้ ?
-มีอะไรอยากจะบอกครูไหม ?
-โหวตเพื่อนที่เต็มที่และตั้งใจที่สุดในวิชานี้

2.ให้นักเรียนออกแบบว่าอยากเห็นภาพ+บรรยากาศ+กิจกรรมอะไรในห้องเรียน สำหรับเทอมนี้

ปล.ห้ามให้เด็กเขียนชื่อ เด็ดขาด!!!
By Phachara Thongmuan
3
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
3
ดาวน์โหลด
4
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline