สิ่งที่ทำให้เพื่อนเป็นผู้พ่ายแพ้ (ปัญหา bully)

331635
ภาพประกอบไอเดีย สิ่งที่ทำให้เพื่อนเป็นผู้พ่ายแพ้ (ปัญหา bully)

ใช้บัตรคำพฤติกรรมกลั่นแกล้ง ล้อเลียน มานำกระบวนการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการกลั่นแกล้ง (bully)

1. แต่ละกลุ่มย่อยร่วมกันพูดคุยอภิปรายบัตรคาทีละใบ ภายใต้โจทย์คาถาม “สิ่งที่ทาให้เพื่อนเป็นผู้พ่ายแพ้ (ผู้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง)” จากชุดบัตรคาพฤติกรรมที่ได้รับแจก

2. แต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกบัตรคา 3 ใบ “ที่พวกเราจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นในห้องเรียนเด็ดขาด” นาเสนอแลกเปลี่ยนเหตุผลที่เลือกบัตรคาแต่ละใบในกลุ่มใหญ่

3. ครูประจาชั้น/ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ชวนสรุปประเด็นสิ่งที่นักเรียนไม่ยอมให้เกิดขึ้นในห้องเรียน เพื่อสร้างกติการ่วมกันที่จะลดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในห้องเรียนพัฒนากระบวนการโดย

ป้ามล ทิชา ณ นคร

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: บัตรคำกลั่นแกล้ง.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 136 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

35
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
53
ดาวน์โหลด
14
เก็บไว้อ่าน