icon
เข้าสู่ระบบ

สื่อการสอนจาก The face men

28892
ภาพประกอบไอเดีย สื่อการสอนจาก The face men

สื่อประกอบการเรียนรู้เรื่องระบบร่างกายของมนุษย์เขียนแจกแจง ระบบย่อยอาหาร, ระบบสร้างหัวใจ ,ระบบการหายใจ

สื่อการสอนจากสิ่งที่นักเรียนสนใจที่แท้ทรู...


ภาพจากเฟซบุ๊ก Nattawat Pakpleenok

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(8)
เก็บไว้อ่าน
(6)