icon
profile

4 ช่องแลกเปลี่ยนความเห็น

18960
ภาพประกอบไอเดีย 4 ช่องแลกเปลี่ยนความเห็น

เทคนิคช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น

  1. แบ่งกระดาษเป็น 4 ช่อง
  2. ช่องแรกสำหรับจดความคิดเห็นของตัวเอง อีก 3 ช่องสำหรับจดความคิดเห็นของเพื่อนๆ
  3. ครูให้เวลาคิด สำหรับเขียนช่องแลกของตัวเองลงไป
  4. จับคู่กัน เพื่อแชร์ความคิดเห็น พร้อมจดความคิดเห็นของเพื่อนลงไปในช่องที่ 2
  5. พาคู่เราไปรวมกับอีกคู่ให้เป็น 4 คน แล้วแชร์กัน
  6. ครูชวนนักเรียนแชร์คำตอบจากกลุ่มของตัวเอง
รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(7)
เก็บไว้อ่าน
(4)