Line Game

12079

การใช้เส้นในการช่วยให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และเป็นการค่อยๆบิ๊วให้นักเรียนเริ่มมีสมุดที่เขียนอะไรก็ได้ไว้คุยกับครู

ตัว clip ทำไว้เห็นภาพมากเลยค่ะ น่าจะเอาไปใช้เป็นตัวอย่างในการทำให้เด็กกล้าคุยกับครู กล้าบอกครู เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหา bully ในโรงเรียน หรือปัญหาจากทางบ้าน

-

Freedom writer เป็นเทคนิคที่เปิดพื้นที่ให้เด็กเขียนอะไรก็ได้ที่อยากเขียนอย่างอิสระ แต่จะใช้เทคนิคได้ครูต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก รับฟัง ใส่ใจ ให้เด็กเกิดพื้นที่ปลอดภัย ความไว้วางใจก่อนนะคะ

9
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
11
ดาวน์โหลด
7
เก็บไว้อ่าน