สนุกกับคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

ภาพประกอบไอเดีย สนุกกับคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

เรียนรู้ทำความเข้าใจคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

ขั้นนำ

๑.     นักเรียนพิจารณาภาพเหล่านี้

ก๋วยเตี๋ยว

เสบียง

ดรัมเมเยอร์

แพทย์

จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ดังนี้ ๑) นักเรียนเห็นภาพอะไรบ้าง ๒) นักเรียนคิดว่าคำเหล่านี้เป็นคำภาษาไทยหรือเป็นคำจากภาษาต่างประเทศ ๓) นักเรียนคิดว่าคำภาษาต่างประเทศเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร (นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น)

ขั้นสอน

๑.     นักเรียนเข้ากลุ่ม ๕ คน เพื่อทำกิจกรรม “จำแนกแยกคำ๑” โดยการสุ่มหยิบลูกอมในกล่องmagic box ซึ่งมี ๗ สี จากนั้นเข้าตามกลุ่มสีลูกอม

๒.     แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์และรับฟังคำสั่งเพื่อทำกิจกรรม โดยกติกามีดังนี้

๑)     ให้นักเรียนพิจารณาคำที่ได้รับแล้วจำแนกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มคำบาลี-สันสกฤต    กลุ่มคำภาษาเขมร กลุ่มคำภาษาจีน และกลุ่มคำภาษาอังกฤษ 

๒)    ทำกิจกรรมภายในเวลา ๓ นาที

๓.     นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยคำตอบการจำแนกคำภาษาต่างประเทศ ครูอธิบายเสริมเกี่ยวกับข้อสังเกตของแต่ละภาษาเพื่อให้นักเรียนได้แนวคิดสำคัญเพื่อเป็นพื้นฐานในการจำแนกคำในกิจกรรมต่อไป

๔.     นักเรียนทุกกลุ่มส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม “จำแนกแยกคำ๒” โดยกติกาจะเหมือนกับกิจกรรมจำแนกแยกคำ๑ แต่เพิ่มจำนวนคำ ใช้เวลาทำกิจกรรม ๕ นาที ครูเฉลยคำตอบและให้คะแนนแต่ละกลุ่ม

๕.     นักเรียนรับใบความรู้เรื่องคำยืมจากภาษาต่างประเทศจากนั้นทำความเข้าใจคำและความหมายของคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

๖.     นักเรียนทุกกลุ่มอุปกรณ์และรับฟังคำชี้แจงกติกาเพื่อทำกิจกรรม “ใบ้ความหมายทายคำศัพท์” ดังนี้

๑)     ทุกกลุ่มจะได้รับบัตรคำ ๒๕ คำ

๒)     ส่งตัวแทนกลุ่ม ๑ คน เพื่อเป็นคนทำหน้าที่ทายคำศัพท์ ส่วนสมาชิกที่เหลือทำหน้าที่ใบ้คำศัพท์ กรณีที่ไม่สามารถทายคำศัพท์ได้หรือผู้ที่ใบ้ใบ้ไม่ชัดเจน อนุญาตให้คนที่ทายเปลี่ยนคำศัพท์และเปลี่ยนคนใบ้ได้

๗.     นักเรียนทบทวนคำศัพท์และความหมายอีกครั้งบนจอโปรเจคเตอร์

ขั้นสรุป

๘.     นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียยนรู้เรื่องคำยืมจากภาษาต่างประเทศ ตามประเด็นดังนี้ ๑) นักเรียนได้เรียนเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคำยืมภาษาต่างประเทศ ๒) การเรียนเรื่องคำยืมจากภาษาต่างประเทศมีความสำคัญอย่างไร

ขั้นวัดผล

๙.     นักเรียนรับมอบหมายงานเเพื่อนำกลับไปทำเป็นการบ้าน โดยให้หาคำภาษาต่างประเทศให้มากสมุดจากหนังสือหรือเว็ปไซต์ในห้องสมุด

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 10

ไม่สามารถแสดงตัวอย่างไฟล์นี้ได้

ไม่สามารถแสดงตัวอย่างไฟล์ได้

ชื่อไฟล์​: คำศัพท์และความหมาย.docx

ดาวน์โหลดแล้ว 170 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

24
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
16
clicked like
ชอบ
10
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
8
clicked recommend
อยากบอกต่อ
82
ดาวน์โหลด
11
เก็บไว้อ่าน