Bingo ฝึกทักษะการฟัง

164011
ภาพประกอบไอเดีย Bingo ฝึกทักษะการฟัง

กิจกรรมนี้สามารถใช้ในการฝึกทักษะการฟัง ใช้ได้กับการสอนภาษาทุกภาษา จะนำมาใช้เป็นกิจกรรมก่อนเข้าบทเรียน กิจกรรมระหว่างเรียน หรือการทบทวนบทเรียนก็ได้

กิจกรรมนี้คุณครูสามารถให้นักเรียนเล่นบิงโกทั้งแบบใช้ตารางหรือแบบไม่ใช้ตารางก็ได้ค่ะ


การเล่นบิงโกแบบใช้ตาราง

อุปกรณ์/สื่อ

 1. ตารางบิงโก 3x3 หรือ 5x5 ขึ้นอยู่กับจำนวนคำศัพท์
 2. คำศัพท์ที่จะใช้ในบทเรียนนั้น ๆ
 3. คลิปวีดีโอ / เทปเสียง หรือเนื้อเรื่องที่มีคำจากข้อ 2. อยู่

คำศัพท์จากในคลิปนี้ >> https://www.youtube.com/watch?v=XuKjBIBBAL8


ขั้นตอนการทำกิจกรรม

 1. นักเรียนได้ตารางบิงโกคนละ 1 ตาราง
 2. คุณครูขึ้นคำศัพท์หลายคำบนกระดาน อาจจะเป็นคำที่นักเรียนเรียนมาแล้ว หรือเป็นคำใหม่ที่จะสอนในคาบนั้น ๆ
 3. คุณครูให้นักเรียนเลือกเขียนคำใดก็ได้ลงในตารางบิงโก โดยต้องเขียนให้ครบทุกช่อง ห้ามซ้ำกัน
 4. คุณครูเปิดคลิปวีดีโอ / เทปเสียง หรือจะอ่านเนื้อเรื่องที่มีคำจากข้อ 2. อยู่
 5. เมื่อนักเรียนได้ยินคำใดก็ตามที่นักเรียนเขียนไว้ในตาราง ให้นักเรียนกากบาทที่คำนั้น
 6. หากนักเรียนกากบาทคำเป็นแถวตรง แนวนอน หรือแนวทะแยงได้แล้ว ให้นักเรียนพูดว่า "บิงโก!" เป็นอันว่าเราได้ผู้ชนะ!


การเล่นบิงโกแบบไม่ใช้ตาราง

อุปกรณ์/สื่อ

 1. กระดาษเปล่า
 2. คำศัพท์ที่จะใช้ในบทเรียนนั้น ๆ
 3. คลิปวีดีโอ / เทปเสียง หรือเนื้อเรื่องที่มีคำจากข้อ 2. อยู่

คำศัพท์จากในคลิปนี้ >> https://www.youtube.com/watch?v=XuKjBIBBAL8


ขั้นตอนการทำกิจกรรม

 1. คุณครูขึ้นคำศัพท์หลายคำบนกระดาน อาจจะเป็นคำที่นักเรียนเรียนมาแล้ว หรือเป็นคำใหม่ที่จะสอนในคาบนั้น ๆ
 2. ให้นักเรียนสุ่มเขียนคำจากบนกระดานคำใดก็ได้ จำนวน 5 คำ (จำนวนเปลี่ยนได้แล้วแต่คุณครู)
 3. ครูเปิดคลิปวีดีโอ / เทปเสียง หรือจะอ่านเนื้อเรื่องที่มีคำจากข้อ 1. อยู่
 4. เมื่อนักเรียนได้ยินคำใดก็ตามที่นักเรียนเขียนไว้ ให้นักเรียนกากบาทที่คำนั้น
 5. หากนักเรียนกากบาททุกคำที่นักเรียนเขียนแล้ว ให้นักเรียนพูดว่า "บิงโก!" เป็นอันว่าเราได้ผู้ชนะ!

แท็กที่เกี่ยวข้อง

10
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
11
clicked like
ชอบ
8
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
4
clicked recommend
อยากบอกต่อ
23
ดาวน์โหลด
5
เก็บไว้อ่าน