Challenge Card คาบนี้เป็นของเขาล่ะ (นักเรียน)

20846

นักเรียนต้องฟังคำสั่งคุณครูให้ทำนู่นทำนี่มาหลายคาบแล้ว คาบนี้ขอเป็นนักเรียน เรียนเอง เล่นเอง เถอะนะ!

Challenge Card เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ เลือกทำในกิจกรรมที่นักเรียนอยากทำ เป็น high-engagement activity โดยครูทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ facilitator ในการอำนวยความสะดวกให้พวกเขาเท่านั้นค่ะChallenge Card สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกวิชาเลยล่ะค่ะ


บทบาทของนักเรียน > ผู้เรียนรู้

บทบาทของคุณครู > ผู้อำนวยความสะดวก


เตยจะขอยกตัวอย่างคาบเรียนที่เตยใช้ Challenge Card ในการสอนวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนต่างชาตินะคะ (พยัญชนะไทย)Challenge Card คือ การ์ดที่มีคำสั่งต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับรายวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้การ์ด ควรบอกคำชี้แจงให้ชัดเจนว่านักเรียนต้องทำอะไร


วิธีการ

๑. จัดห้องเรียนให้เป็น station ตามจำนวนของ Challenge Card ที่มี

๒. วาง Challenge Card พร้อมกับอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่นักเรียนจำเป็นต้องใช้เพื่อทำกิจกรรมนั้น ๆ

** ข้อนี้ต้องรอบคอบมาก ๆ ค่ะ ให้คิดว่าถ้าเราเป็นนักเรียน กำลังทำกิจกรรมนั้น ๆ เราต้องใช้อะไรบ้าง เช่น หากมีการให้จับเวลา ต้องวางนาฬิกาจับเวลาไปด้วย เป็นต้น **

๓. ใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาทีในการอธิบายกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามคำถามเพื่อที่จะได้มั่นใจว่า นักเรียนเข้าในคอนเซปต์ของการทำกิจกรรม Challenge Card

๔. ปล่อยเด็ก ๆ ไปสนุกได้เลยค่ะ!


Tips

  • ไม่จำเป็นที่จะต้องจับเวลาสำหรับแต่ละ station เพราะแต่ละกิจกรรมของแต่ละ station อาจใช้เวลาไม่เท่ากัน ให้เวลานักเรียนใช้เวลากับกิจกรรมนั้นให้เต็มที่
  • อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องกำหนดไว้ว่า อย่างน้อยในคาบเรียนนี้ นักเรียนควรเข้าให้ได้ทั้งหมดกี่ station อย่างต่ำไอเดีย(s)


๑. สำหรับงานเขียน อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมี station โดยครูสามารถให้ Challenge Card กับนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลย แล้วให้นักเรียนเลือก Challenge Card เพื่อมาทำงานเขียนของตัวเอง


๒. ใน Challenge Card สามารถระบุ checklist หรือขอบข่ายสิ่งที่นักเรียนต้องทำ เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบงานของตนเองได้ด้วย เช่น

----------------------------------------------

Write a letter to your 60-year-old self.

Checklist

- Have you put a full-stop?

- Do all of your sentences have subjects and verbs?

----------------------------------------------


๓. ใน Challenge Card สามารถระบุได้มากกว่า ๑ กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กัน แต่อาจเป็นการเพิ่มระดับความยาก และความท้าทาย เช่น

------------------------------------------

Can you spot any errors in this writing?

Extension: Can you correct all of them?

------------------------------------------


------------------------------------------

ดูคำศัพท์ต่อไปนี้ และเลือกคำที่มีมาตราแม่ กง ให้ได้ ๑๐ คำ

ภายใน ๑๕ วินาที

ท้าทายหน่อย: ลองอีกที แต่แค่ ๑๐ วินาทีพอนะ!

------------------------------------------

ลองเอาไปใช้ดูนะคะ ถ้างงหรือสงสัยถามได้เลยนะคะ:)

มี Template file สำหรับ Challenge card แนบมาให้แล้วนะคะะ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: T-C-734-Editable-Multicolour-Card-Templates_ver_1.doc

ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง


10
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
6
clicked like
ชอบ
15
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
4
clicked recommend
อยากบอกต่อ
25
ดาวน์โหลด
12
เก็บไว้อ่าน