แค่สังเกต ก็เก็ท แรงและการเคลื่อนที่

7880
ภาพประกอบไอเดีย แค่สังเกต ก็เก็ท แรงและการเคลื่อนที่

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3 สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ผลของแรง เป้าหมายการเรียนรู้ (150 นาที) 1. รู้และเข้าใจผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 2. รู้และเข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่ 3. รู้และเข้าใจการสังเกต 4. เรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีความสุข

แค่สังเกต ก็เก็ท แรงและการเคลื่อนที่


จริงนะ


บางครั้งการเรียนวิทยาศาสตร์ก็ติดกับดักกับการพิสูจน์ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ หรือตัวเลขที่วัดแบบเป๊ะๆ

จนละเลยคอนเสปสำคัญที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งการที่จะนำคอนเสปมาจับกับเหตุการณ์ในชีวิตจริงได้นั้น

จำเป็นอย่างมากที่ต้องฝึกผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทักษะพื้นฐานอย่างหนึ่งที่สำคัญ

คือ การสังเกต เราควรตระหนักถึงความสำคัญแล้วฝึกผู้เรียนในทุกๆคาบให้มีการสังเกต


ทั้งกระบวนการ 150 นาที

จะถูกแบ่งเป็น 3 กิจกรรมย่อย


  1. ปาป๋อง
  2. แมนๆเตะบอลคุยกันครัช
  3. วอลเลย์บาส


แต่ละกิจกรรมก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพ


หรือภาพและคลิปการทำกิจกรรมได้ที่

https://web.facebook.com/potae.mimi/posts/10216974619416868

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 5

ชื่อไฟล์​: 2014-10-29_09-25-52.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 18 ครั้ง


1
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
3
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน