สนามไฟฟ้า

ภาพประกอบไอเดีย สนามไฟฟ้า

กิจกรรม Active Learning เรื่องสนามไฟฟ้า

สนามไฟฟ้า


·        ใช้การทดลองสนามไฟฟ้าในบทเรียนของ สสวท. ให้นักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ของผงด่างทับทิม บนขั้วไฟฟ้า ซึ่งต่อกับขั้วบวกและขั้วลบ นักเรียนจะเห็นว่าผงของด่างทับทิมจะเคลื่อนที่ออกจากขั้วบวก เข้าหาขั้วลบ แต่การทดลองนี้ต้องใช้เครื่องจ่ายไฟโวลต์สูงเพราะจะทำให้เห็นปรากฏการณ์ชัดเจน และกระดาษกรองจะต้องชุบน้ำเกลือก่อน

 

 

 

·        ถ้าการทดลองไม่ชัดเจน ครูอาจจะเปิดคลิปการทดลองจาก youtube ประกอบได้

 

 

 

 

 

·        ใช้วิธีการแบบอนุมานเปรียบเทียบกับสนามโน้มถ่วง โดยใช้สูตรแรงดึงดูดระหว่างมวล อนุมานกับสูตรแรงคูลอมบ์ เพื่อนิยามสนามโน้มถ่วงไปสู้การนิยามสนามไฟฟ้า

 

·        ใช้การทดลอง simulation จาก app. Physics Lab สรุปอธิบายทิศทางสนามไฟฟ้า และจุดสะเทิน โดยการสังเกตุการทดลอง simulation

 

 

 

·        ร่วมกันสร้าง concept mapping เพื่อสรุปบทเรียน


1
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
2
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
1
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน