ทำไมคณิตถึงกลายเป็นเรื่อง "สยอง" ของเด็กหลายคน?

เมื่อการสอนคณิตศาสตร์คือ "การสอนแก้ปัญหา" มากกว่า "การสอนวิธีแก้ปัญหา"

ทำห้องเรียนให้เป็นมิตรกับเด็กมากขึ้นกันเถอะ ตอนที่ 2


เมื่อได้ยินคำว่า #คณิตศาสตร์ หลายคนมักจะมีภาพของโจทย์ การแก้ปัญหา วิธีทำ และการคำนวณ ผุดขึ้นมาในหัวแทบจะทันทีทันใด และมีภาพจำในแง่ของความยากและความกล้ำกลืนฝืนทนตามมา


ถ้าถามเด็ก ม.ปลาย ที่กำลังจะสามารถเลือกชีวิตการเรียนของตัวเองได้ว่าอยากจะเรียนต่อคณะไหน มักจะได้ยินคำตอบว่า #คณะอะไรก็ได้ที่ไม่มีคณิตศาสตร์


นี่คือความล้มเหลวของกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ที่ไม่สามารถซื้อใจเด็กๆได้


จริงอยู่ที่ไม่มีวิชาไหนหรอกที่เด็กจะชอบทุกคน แต่ก็ไม่ควรจะเป็นวิชาที่ #คนเกลียดมากมาย แบบที่เป็นอยู่