เทคนิค "ครูรอ 100% นะ"

เทคนิคการจัดการชั้นเรียน เมื่อเด็กๆเริ่มคุยเสียงดัง