สตอรี่หลักธรรมอริยสัจ 4 (ในรูปแบบ อินสตาแกรม)

ภาพประกอบไอเดีย สตอรี่หลักธรรมอริยสัจ 4 (ในรูปแบบ อินสตาแกรม)

ให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองที่เกี่ยวกับหลักธรรมอริยสัจ 4 ออกมาในรูปแบบอินสตาแกรม

-ให้นักเรียนสร้างสตอรี่หลักธรรมอริยสัจ 4 ในรูปแบบ อินสตาแกรม โดยใช้กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4 ให้วาดรูปเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ที่ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อย่างละภาพ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

-ในชิ้นงานจะประกอบด้วย

 1. รูปโปรไฟล์ (วาดเป็นรูปตัวเอง) พร้อมข้อมูลแนะนำตัวเองเล็กน้อย

 2.  วาดภาพ 4 ภาพ

ภาพที่ 1 เกี่ยวกับเรื่อง ทุกข์

ภาพที่ 2 เกี่ยวกับเรื่อง สมุทัย

ภาพที่ 3 เกี่ยวกับเรื่อง นิโรธ

ภาพที่ 4 เกี่ยวกับเรื่อง มรรค

พร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพ เช่น ทุกข์ คือ ร้องไห้ สมุทัย คือ สอบตก นิโรธ คือ สอบผ่าน มรรค คือ ตั้งใจอ่านหนังสือ

1
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
2
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน