กิจกรรมเปิดมุมมองการรับฟังคนที่เห็นต่าง

25211
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรมเปิดมุมมองการรับฟังคนที่เห็นต่าง

กิจกรรมเปิดมุมมอง สอนเรื่องประชาธิปไตย

1.จับคู่กัน

2.ให้แต่ละคนเขียน ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงอยู่ในปัจจุบันคนละ 2 ประเด็น

เช่น ควรบังคับตัดผมหรือไม่ ยุบโรงเรียนขนาดเล็กหรือไม่ยุบ

3.แต่ละคู่จะได้ออกมา 4 ประเด็น ในคู่ช่วยกันตกลงว่าอยากเลือกประเด็นไหนมาคุยก่อน

4.วิธีการคุย คือ ตกลงกันว่าคนนึงจะเป็นคนเห็นด้วยกับประเด็นนั้น อีกคนจะเป็นอีกฝั่ง และเริ่มบอกเหตุผลของตัวเอง

พอจบรอบนี้ ให้เปลี่ยนฝั่ง ฝั่งที่เคยเป็นคนเห็นด้วยลองเป็นคนไม่เห็นด้วยดู ส่วนฝั่งที่ไม่เห็นด้วยลองบอกเหตุผลแบบคนเห็นด้วยดู

ลองฝึกเล่นแบบนี้ไปทีละประเด็น (เท่าที่เวลามี)

5.Reflection :

(1)รู้สึกอย่างไร ได้ค้นพบอะไรจากกิจกรรมนี้?

(2)กิจกรรมเมื่อซักครู่ เกี่ยวกับประชาธิไตยหรือไม่ อย่างไร?


หมายเหตุ ก่อนเล่นกิจกรรมนี้ ควรมีกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกรับฟังกันก่อน

เช่น ใช้ภาพ แล้วให้นักเรียนเลือกภาพที่ตรงกับชีวิตตอนนี้ จับคู่กับเพื่อนแล้วเล่าให้กันฟัง


ตอนลองเล่นกิจกรรมนี้ในงานห้องเรียนประชาธิปไตย ที่ Museum Siam

ส่วนตัวได้ค้นพบว่า ประชาธิปไตยเริ่มจากการรักฟังและเคารพในมุมมองของทุกๆคน

6
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
1
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
12
ดาวน์โหลด
5
เก็บไว้อ่าน