icon
giftClose
profile
frame

Career Network

21060
ภาพประกอบไอเดีย Career Network

ทำให้เด็กเห็นว่าทุกอาชีพมีคุณค่า แยกออกจากกันไม่ได้ อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในสังคม

1.แจก Post it ให้แต่ละคน เขียนอาชีพ คนละ 1 อาชีพห้ามซ้ำ

2.ครูแปะอาชีพตั้งต้นบนกระดาน เช่น นายก

3.ครูนับสัญญาณ ให้วิ่งนำอาชีพที่ตนเองเขียน มาแปะต่อจากอาชีพนั้น โดยให้เหตุผลว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

เช่น

ทหาร "ทหารมาเป็นนายก"

นักจิตวิทยา "บางครั้งนายกอาจจะต้องการนักจิตวิทยา"

คนเก็บขยะ "นายกต้องออกนโยบายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนเก็บขยะ ในการแยกขยะ"

เป็นต้น


Cr.ครูเพชร


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(13)
เก็บไว้อ่าน
(8)