จัดให้พร้อม

ภาพประกอบไอเดีย จัดให้พร้อม

ไอศกรีมทำเอง โดยใช้สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM (อักษรเจริญทัศน์ อจท.) และการเตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์เอกสารสรุปสะท้อนการเรียนรู้โดยครูผู้สอน

เทคนิคการสอนที่ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้ลื่นไหลไม่สะดุดก็คงต้องอยู่ที่ครูผู้สอนค่ะ

ไอเดียที่ให้ชื่อว่า "จัดให้พร้อม" หมายถึงคุณครูค่ะ เตรียมทุกอย่างอาจใช้คำว่า WorkShop ก็ว่าได้

ส่วนแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง

รวมทั้งพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ใช้การแบ่งกลุ่มรูปแบบกิจกรรม STEM 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด

ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ขั้นที 4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา

ขั้นที่ 6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา


ซึ่งทั้ง 6 ขั้นตอน ครูผู้สอนควรกำกับให้นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติโดยกำหนดเวลาแต่ละขั้น


และที่สำคัญควรให้เวลากิจกรรมช่วงสุดท้าย "สะท้อนการเรียนรู้" และได้สะท้อนความรู้สึก

https://www.facebook.com/100233334705286/posts/116085246453428/

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ไม่สามารถแสดงตัวอย่างไฟล์นี้ได้

ไม่สามารถแสดงตัวอย่างไฟล์ได้

ชื่อไฟล์​: ไอศกรีมทำเอง.pptx

ดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง


0
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
1
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
3
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน