นิทานประเภทต่างๆ

8851
ภาพประกอบไอเดีย นิทานประเภทต่างๆ

ให้นักเรียนรู้จักนิทานประเภทต่างๆ จากการดูบทบาทสมมติแสดงโดยเพื่อนอีกกลุ่ม (ไอเดียจากครูนัน)

  1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ครูสุ่มแจกบทละครที่เป็นจุดหลักของนิทาน ระบุประเภทของนิทานพร้อมคำอธิบายลักษณะเนื้อหาและรูปแบบของนิทาน
  2. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดการแสดงจากบทละครที่ให้ สามารถแต่งบทเพิ่มเพื่อให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆดูแล้วสามารถทายได้ว่าเป็นนิทานเรื่องอะไร และเป็นประเภทอะไร โดยใช้อุปกรณ์ที่แจกให้ และจัดแสดงเป็นละครสั้นไม่เกิน 10นาที (ทุกคนต้องมีส่วนร่วม เช่น เป็นนักแสดง เป็นผู้กำกับ ช่างแต่งหน้า)
  3. เพื่อนกลุ่มอื่นๆ ช่วยกันทายชื่อนิทาน และช่วยกันวิเคราะห์ว่าจัดอยู่ในประเภทใด
  4. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้จากนิทานแต่ละเรื่อง (วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สะท้อนอยู่ในนิทาน ทัศนคติต่างๆ การนำไปเป็นพื้นฐานของการปรับปรุงตัวเองและสังคมต่อไป)
  5. ครูสรุปความสำคัญของนิทาน และประเภทของนิทานต่างๆ


ประเภทของนิทาน เช่น นิทานอธิบายเหตุ นิทานสัตว์ นิทานผี นิทานตลก

ตัวอย่างนิทาน เช่น ปลาบู่ทอง พญากง-พญาพาน ท้าวปาจิตต์ สังข์ทอง พระสุธน พระลอ ขุนช้างขุนแผน จันทรโครพ ศรีธนญชัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

3
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
1
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
6
ดาวน์โหลด
4
เก็บไว้อ่าน