เนื้อคู่หนูอยู่ไหน

14451
ภาพประกอบไอเดีย เนื้อคู่หนูอยู่ไหน

แจกบัตรคำให้นักเรียน ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน ตรงข้ามกัน หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้นักเรียนไปจับคู่กับเพื่อนอีกคนสร้างเป็นคำซ้อนที่ถูกต้อง และจัดประเภทคำซ้อนให้ถูกต้อง (ขอบคุณไอเดียจากครูลูกกวาด)

 1. แจกบัตรคำให้นักเรียน ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน ตรงข้ามกัน หรือมีความเกี่ยวข้องกัน
 2. ให้นักเรียนตามหาเนื้อคู่ (คนที่คิดว่ามาคู่กันแล้วเกิดเป็นคำซ้อน) ให้นักเรียนทั้งคู่ไปยืนด้วยกันในโซนต่างๆ ครูตรวจสอบว่านักเรียนสร้างคำซ้อนที่ถูกต้อง (จับคู่ถูก และยืนในโซนที่ถูกต้อง)
 • รอบที่ 1 ครูแบ่งห้องเป็น 2 โซน
 • ซ้อนเพื่อความหมาย
 • ซ้อนเพื่อเสียง
 • รอบที่ 2 ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ และยืนแบ่งตามประเภทให้ถูกต้อง

ซ้อนเพื่อความหมาย

 • คำที่มีความหมายเหมือนกัน
 • คำที่มีความหมายเป็นพวกเดียวกัน
 • คำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน
 • คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ซ้อนเพื่อเสียง

 • เสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน แต่เสียงสระต่างกันมาซ้อนกัน 
 • เสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน เสียงสระเดียวกัน แต่เสียงตัวสะกดต่างกันมาซ้อนกัน
 • เสียงพยัญชนะต้นต่างกัน แต่มีเสียงสระเดียวกันมาซ้อนกัน 

3.ครูสรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับคำซ้อน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

6
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
1
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
32
ดาวน์โหลด
3
เก็บไว้อ่าน