ฮีโร่แห่งห้องเรียน

ภาพประกอบไอเดีย ฮีโร่แห่งห้องเรียน

เพื่อสร้างการเคารพตัวเอง สอนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และสร้างให้เด็กมีความเป็นผู้นำ ผ่านการรับหน้าที่จัดการในชั้นเรียนด้วยการสถาปนาตำแหน่งและหน้าที่การเป็น"ฮีโร่"

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างการเคารพตัวเอง และช่วยให้นักเรียนภูมิใจในตัวเอง
  2. เพื่อสอนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และสร้างให้เด็กมีความเป็นผู้นำ


กิจกรรม

  1. ให้เด็กช่วยกิจกรรมในห้องเรียน เช่นรดน้ำต้นไม้ หาเนื้อหาในหนังสือแก่เพื่อน ๆ หรือหน้าที่อะไรที่ทำได้ง่าย ๆ 
  2. เปลี่ยนชื่องานต่าง ๆ เหล่านี้ให้ชื่อดูเหมือนเป็นฮีโร่สำหรับเด็ก ๆ เช่นเปลี่ยนหน้าที่รดน้ำต้นไม้เป็นตำแหน่งเจ้าแห่งสายฝน เปลี่ยนหน้าที่หาหนังสือเป็นตำแหน่งเจ้าแห่งปัญญา ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกพิเศษ
  3. การให้ตำแหน่งสำหรับเด็ก ๆ ทำให้ตื่นเต้นที่จะช่วย และยังให้เด็ก ๆ ตั้งใจ และรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น
  4. สามารถทำได้ทุกวัน หรือผลัดกัน 2-3 ครั้ง แล้วแต่คุณครู
  5. จากนั้นสร้างตารางเวร ผลัดการเป็นผู้นำให้เด็ก ๆ ทุกคนเห็น และปรับเปลี่ยนกันไปในแต่ละครั้งเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ลองทำทุกหน้าที่


อายุที่เหมาะสม

7 - 12 ปี

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: PSN00816.JPG

ดาวน์โหลดแล้ว 12 ครั้ง


1
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
1
clicked like
ชอบ
1
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
5
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน