เข้าสู่ระบบ

ลดพฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม่

439564
ภาพประกอบไอเดีย ลดพฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม่

ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน เป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ คุณครูเคยไหม ? กับการประสบกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ทั้งรบกวนเวลาสอน ทั้งรบกวนเพื่อนร่วมห้อง จนเหนื่อยหน่ายกับพฤติกรรมดังกล่าว ไอเดียต่อไปนี้จะช่วยคุณครูเเละเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือพฤติกรรมนักเรียน

กระบวนการประเมินหน้าที่ของพฤติกรรม (Functional Behavior Assessment ;FBA)

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับครูในการจัดการพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ FBA นี้ จะให้ข้อมูลพฤติกรรมที่เป็นปัญหา สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้นเเละหน้าที่พฤติกรรม ซึ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การวางเเผนการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เเทนที่พฤติกรรมที่เป็นปัญหา จากหลักการที่สำคัญที่เชื่อว่า ทุกพฤติกรรมที่เเกิดขึ้นย่อมมีเป้าหมาย เป้าหมายที่สำคัญ เเบ่งได้ 2 อย่างคือ เพื่อต้องการบางสิ่งบางอย่าง เเละเพื่อหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอย่าง ขั้นตอนของการทำ FBA มี 5 ขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

จะต้องเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย(พฤติกรรมที่เป็นปัญหา) เเล้วนำมานิยาม โดยพฤติกรรมที่เลือกมานั้นจะต้อง มีความเป็น Objective คือสามารถสังเกตได้ เเละจะต้อง Clarity มีความชัดเจนของพฤติกรรม เเละ completeness มีจุดเริ่มต้น เเละจุดสิ้นสุดของพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมพูดเเทรก

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นสามารถทำได้โดยการใช้เครื่องมือ เครื่องมือเเบ่งออกเป็น 2 เเบบคือเเบบเก็บข้อมูลทางตรง คือ Direct assessment เช่น การสังเกต สัมภาษณ์นักเรียนเป็นต้น เเบบเก็บข้อมูลทางอ้อม Indirect assessment เช่น เเบบรายงานการเยี่ยมบ้าน เเบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น เป็นต้น

หลังจากได้ข้อมูลของพฤติกรรมมาเเล้ว เราก็นำมาตั้งสมติฐานการเกฟิดพฤติกรรม โดยบอกข้อมูลเเบบ ABC

Antecedent เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนพฤติกรรมที่เป็นปัญหา

Behavior พฤติกรรมที่เป็นปัญหาคืออะไร

Consequence เหตุการณ์หลังเกิดพฤติกรรมคืออะไร

เมื่อได้ข้อมูลของพฤติกรรมเเล้ว ว่าเกิดอะไรขึ้นบาง นำมาดูช่วงเวลาการเกิด เช่น

นำมาเขียนเเผนผังการสรุปพฤติกรรมเเละการวางเเผนพฤติกรรมทางเลือกที่ตอบสนองนักเรียนได้เช่นเดียวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ขอยกตัวอย่างพฤติกรรมพูดเเทรก สามารถนำมาเขียน ผังได้ดังนี้

เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างเเผนให้การช่วยเหลือพฤติกรรม (สร้างพฤติกรรมใหม่ เเละลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา) สิ่งที่คุณครูต้องทำคือ วางจุดประสงของเเผน หลังจากนั้น เขียนเเผนให้ความช่วยเหลือ โดยใช้กลยุทธ์ ABC เช่นกัน

Antecedent strategies ป้องกันก่อนเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอย่างไร

Teaching Behavior strategies สอนพฤติกรรมทดเเทนอย่างไร

Consequence strategies หลังจากนักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมจะตอบสนองหรือเสริมเเรงอย่างไร ตัวอย่าง เช่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณครูมีไอเดียในการช่วยเหลือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ครูตอบสนองพฤติกรรมอย่างเหมาะสม จัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เเละเพื่อสร้างอนาคตของชาติที่เป็นคนดี คนเก่งต่อไปครับ


https://www.youtube.com/watch?v=0R_9zmOyG68&feature=related

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 4

ชื่อไฟล์​: What is Functional Behavioral Assessement.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 20 ครั้ง


64
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
ส่งสติ้กเกอร์ให้เจ้าของไอเดีย :)
ask-to-use
best-material
cheer-up
clap
excellent-and-buy
excellent
great
hi
inspire
like-and-buy
like-the-idea
lol
love
ok
thanks-for-sharing
thanks
very-good
willpower
wow
yeah
ask-for-explanation
ask-for-files
ask-for-material
ask-to-follow
ask-to-use-2
33
ดาวน์โหลด
9
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline