icon
เข้าสู่ระบบ

การบ้านแบบไหนที่มีความหมาย

6760
ภาพประกอบไอเดีย การบ้านแบบไหนที่มีความหมาย

การบ้านเป็นความทุกข์ของเด็กๆ ไม่มีการบ้านดีที่สุด แต่ถ้ามีล่ะ การบ้านแบบไหนที่มีความหมาย


การบ้านที่การเรียนรู้นั้นอยู่นอกห้องเรียน เช่น การบ้านที่ให้จดสถิติร้านค้าที่มีในระแวกบ้านในระยะ 1 กิโลเมตร, การบ้านที่ให้ไปสังเกตขนมในร้านสะดวกซื้อ, การบ้านให้สำรวจสุขนัขจรจัดและแมวจรจัดแถวบ้าน เป็นต้น

ได้ทดลองทำตามความสนใจของตัวเอง เช่น ครูสั่งการบ้านแบบกว้าง ๆ “ทำอย่างไรให้ครูรู้ว่าเธอเรียนรู้ ?”

นักเรียนที่อยากลองทำบอร์ดเกม ก็อาจจะทำบอร์ดเกมมาส่ง

นักเรียนที่อยากลองทำนิตยสาร ก็อาจจะทำนิตยสารฟิสิกส์มาส่ง

เช่น ครูให้ฝึกทบทวนตัวเอง เขียน Reflection ในชีวิตประจำวัน “วันนี้รู้สึกอะไร ? ได้เรียนรู้อะไร ? จะนำสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตอย่างไรในแต่ละวัน ?” หรือ สังเกตการดื่มน้ำของตัวเองระหว่างวัน

เช่น การบ้านที่ให้กลับไปสัมภาษณ์ปัญหาหรือวิธีคิดของคุณพ่อคุณแม่ หรือ เปลี่ยนเป็นการบ้านของพ่อแม่แทน ลูกต้องไปเล่าสิ่งที่เรียนรู้วันนี้ให้พ่อแม่ฟัง แล้วให้พ่อแม่เขียน Reflection จากที่ได้ฟัง เพื่อเอามาส่งครู

แล้วแต่ความอยากเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน เช่น

นักเรียนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สามารถลงชื่อสมัคร English Practice Club กับครู แล้วครูจะช่วยตรวจ essay ให้ทุกอาทิตย์

หรือ มีโจทย์คณิตศาสตร์แบบยาก ให้คนที่อยากท้าทายตัวเองเพิ่ม นำกลับไปทำมาส่งครู

ให้นักเรียนได้เลือกเอง


======

ดีที่สุดเพื่อนครูแนะนำว่า ออกแบบคาบเรียน ให้ได้ทำในห้องไปเลย

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนน้า

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(6)
เก็บไว้อ่าน
(4)