Create Words

ภาพประกอบไอเดีย Create Words

เด็กๆช่วยกันตัดแปะคำมาสร้างคำใหม่ โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนของคำให้หลากหลายและน่าตื่นเต้น

  1. แบ่งกลุ่มเด็ก (ไม่ควรเกิน 5 คน)
  2. แจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่ม (กระดาษ กรรไกร สก๊อตเทป และแถบคำประกอบจากตัวอักษรต่างๆ)
  3. อธิบายกติกาการเล่น: เด็กๆจะต้องช่วยกันตัดตัวอักษรออกมาจากแถบคำเพื่อประกอบเป็นคำใหม่ที่ครูกำหนด เมื่อประกอบได้แล้วให้นำสก๊อตเทปแปะคำกับกระดาษแล้วใช้กรรไกรตัดออกมาเป็นแถบคำเล็ก เพื่อนำมาส่งครูและแลก token เช่น เงิน เหรียญ หรือ แต้มสะสม เมื่อหมดเวลา กลุ่มที่มี token สะสมสูงสุดถือเป็นผู้ชนะ
  4. ทวนกติกาจนเข้าใจแล้วเริ่มการเล่น ครูอาจเพิ่มความท้าทายมากขึ้น โดยกำหนด ค่า Token ให้สูงขึ้นในกลุ่มคำที่ยากหรือไม่ค่อยมีนักเรียนมาแลก และอาจลดค่า Token ในกลุ่มคำที่ง่ายๆหรือคำที่พบบ่อย


  • เรื่องนี้พัฒนามาจากไอเดียการสอนเศรษฐศาสตร์ (Demand Supply) โดยครูอาจให้แถบคำที่เป็นคำศัพท์หมวดผลไม้ ประมาณ 10-20 คำ เช่น cherry, blueberry, kiwi, peach, grapes และให้เด็กตัดตัวอักษรที่ได้มาประสมใหม่เป็นคำศัพท์ผลไม้อื่นๆ (ครูอาจกำหนดและบอกให้เด็กๆทราบว่ามีอะไรบ้าง และรับซื้อในราคาเท่าไหร่ ซึ่งครูต้องให้ตัวอักษรเหล่านั้นครบถ้วน) เช่น raspberry ฯลฯ ครูสามารถเปลี่ยนแปลงราคารับซื้อได้ เช่น 'ครูเห็นว่าไม่ค่อยมีแอปเปิ้ลในตลาด ครูขอเพิ่มราคารับซื้อแอปเปิ้ลเป็น 100 บาท' เป็นต้น เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นและท้าทาย และเมื่อนักเรียนนำคำศัพท์ใดมาขายมากเกินไป เหมือนความต้องการล้นตลาด ครูก็สามารถกดราคาลงได้ เพื่อสอนให้เห็นเรื่องอุปสงค์ อุปทาน
  • *ผู้สอนนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Verb โดยผู้สอนให้แถบคำศัพท์ V.1 (infinitive verbs) ที่เป็น irregular แก่เด็กๆ แล้วให้เด็กๆประสม V.3 (Past participle) แบบไม่เติม ed ที่รู้จักและจำได้มาให้ครู ระหว่างนั้นครูอาจกำหนดนาทีทองว่า "ใน 2 นาทีนี้ใครนำ Past participle ของคำว่า Freeze มาขายจะได้ 100 บาท" เพื่อเป็นการท้าทายด้วยคำศัพท์ที่ยากๆ และเพิ่มความตื่นเต้น บางครั้งเด็กๆทำแถบคำศัพท์มาด้วยความรีบเร่ง ไม่เรียบร้อยก็สามารถหักราคาได้ เพิ่มทำให้เด็กๆระมัดระวังมากขึ้น ที่ให้ทำเป็น V.3 เพราะเป็นการทบทวนและเตรียมพร้อมเรียนเรื่อง Passive
  • เมื่อเสร็จกิจกรรมครูสามารถบอกเด็กๆว่า "มีเวลา 1 นาทีในการทำความสะอาดรอบโต๊ะและเก็บเศษกระดาษ ถ้าพบว่ามีเศษกระดาษจะถูปปรับ 100 บาท" เป็นต้น

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ไม่สามารถแสดงตัวอย่างไฟล์นี้ได้

ไม่สามารถแสดงตัวอย่างไฟล์ได้

ชื่อไฟล์​: create words (verbs).docx

ดาวน์โหลดแล้ว 23 ครั้ง


5
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
4
clicked like
ชอบ
3
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
3
clicked recommend
อยากบอกต่อ
7
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน