icon
เข้าสู่ระบบ

ทำห้องเรียน ให้เด็กรู้สึกมีคุณค่ายังไงได้บ้าง

10650
ภาพประกอบไอเดีย ทำห้องเรียน ให้เด็กรู้สึกมีคุณค่ายังไงได้บ้าง

คาบเรียนที่ใช้จิตวิทยาเชิงบวก P.E.R.M.A. เป็นแบบไหนกัน

การเรียนการสอนของเราตอนนี้ เอื้อให้เด็กๆได้เติบโตแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและมีความสุขบนเส้นทางของตนเองมั้ยนะ

มาเช็คกัน :)

.

P.E.R.M.A. ทั้ง 5 ข้อนี้ เป็นเช็คลิสท์วิธีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และผลักดันให้เด็กๆ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในรูปแบบของจิตวิทยาเชิงบวกค่ะ


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(14)
เก็บไว้อ่าน
(3)