ทำห้องเรียน ให้เด็กรู้สึกมีคุณค่ายังไงได้บ้าง

7615
ภาพประกอบไอเดีย ทำห้องเรียน ให้เด็กรู้สึกมีคุณค่ายังไงได้บ้าง

คาบเรียนที่ใช้จิตวิทยาเชิงบวก P.E.R.M.A. เป็นแบบไหนกัน

การเรียนการสอนของเราตอนนี้ เอื้อให้เด็กๆได้เติบโตแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและมีความสุขบนเส้นทางของตนเองมั้ยนะ

มาเช็คกัน :)

.

P.E.R.M.A. ทั้ง 5 ข้อนี้ เป็นเช็คลิสท์วิธีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และผลักดันให้เด็กๆ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในรูปแบบของจิตวิทยาเชิงบวกค่ะ
5
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
11
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน