การสังเคราะห์โปรตีนกับแอพพลิเคชัน StopMotion

19071
ภาพประกอบไอเดีย การสังเคราะห์โปรตีนกับแอพพลิเคชัน StopMotion

- กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนกับการใช้แอพพลิเคชัน Stop Motion - รหัสทางพันธุกรรม

การสังเคราะห์โปรตีน : ขั้นตอนการแปลรหัส โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ ไรโบโซมจะเคลื่อนที่ไปบน mRNA ที่ได้จากการถอดรหัส และเคลื่อนที่จากปลาย 5’ ไปยังปลาย 3’ การแปลรหัสจะเริ่มที่โคดอนซึ่งเป็นรหัส เริ่มต้น (AUG) แล้วดํา เนินไปทีละโคดอนตามลํา ดับ โดยมี tRNAและไรโบโซมร่วมทํา หน้าที่ในการแปลรหัส โมเลกุลของ tRNA มีแอนติโคดอนเป็นคู่ที่สมกับโคดอนบน mRNA โดยที่ tRNA 1 โมเลกุล นํา กรดแอมิโนที่จํา เพาะกันได้ 1 โมเลกุล

ผลงงานนักเรียน >>>>>>

https://sway.office.com/txqD01X5a1mZqHhG?ref=Link

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนกับการใช้แอพพลิเคชัน Stop Motion.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 15 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

1
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
1
clicked like
ชอบ
2
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
8
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน