เรื่องราวของหุบเขาแห่งความตาย (Death Valley)

ภาพประกอบไอเดีย เรื่องราวของหุบเขาแห่งความตาย (Death Valley)

การศึกษาคล้ายกับเรื่องราวของหุบเขาแห่งความตาย (Death Valley) ที่ที่แห้งแล้งที่สุด ไม่มีฝนตก...

หุบเขาแห่งความตาย (Death Valley) เป็นที่ที่แห้งแล้งและร้อนที่สุดในอเมริกา ไม่มีฝนตก...

แต่เมื่อครั้งใดที่ฝนตกลงมา หุบเขาแห่งความตายก็ปกคลุมไปด้วยดอกไม้


การศึกษาก็เหมือนกับการอยู่ในหุบเขาแห่งความตาย เราอาจจะเห็นว่าพื้นที่นี้ไม่มีความหวัง เป็นพื้นที่แห่งความแห้งแล้งที่ยากเกินเยียวยา

แต่เมื่อสภาพอากาศเป็นใจ เมล็ดพันธ์ที่อยู่ใต้ดินก็พร้อมจะผลิบานและออกดอก....


อย่าหมดความหวังกับการทำงานด้านการศึกษาเลย

จงดำรงบทบาทเป็น ครูผู้นำความเปลี่ยนแปลง เป็นครูผู้ที่ควบคุมสภาพอากาศ และเปิดโอกาสให้ต้นไม้ได้โตขึ้น งอกงามแบบที่ควรจะเป็น


ชีวิตครูต้องเดินและเคลื่อนไหวด้วยความเข้มแข็งทางใจ ส่งต่อสภาพแวดล้อมที่ดีที่เปิดโอกาสให้ต้นไม้ได้เจริญงอกงามตามอย่างที่ควรจะเป็น


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley#t-1132412

1
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
1
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน