ตลาดติวสอบ (Free Trade Knowledge Market)

ภาพประกอบไอเดีย ตลาดติวสอบ  (Free Trade Knowledge Market)

เชื่อว่าเด็กและคุณครูหลายๆคนมีปัญหากับการอ่านหนังสือในช่วงสอบ และการเตรียมเนื้อหาสรุปให้เด็กๆ กิจกรรมตลาดติวสอบ จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเข้ามาช่วยให้คุณครูและเด็กๆ สามารถรับมือกับการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม ตลาด..ติว..สอบ

กิจกรรมตลาดติวสอบเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆในห้องได้ตกตะกอนความรู้จากบทเรียนในห้อง ออกมาเป็นชิ้นงานจากนั้นนำมาแชร์กันในลักษณะเดียวกับการทำตลาดวิชา โดยจุดประสงค์ของกิจกรรมนั้นจัดขึ้นเพื่อช่วยนักเรียนในการอ่านติวสอบได้ง่ายขึ้น

ตลาด..ติว..สอบ คืออะไร ? ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

งานตลาดติวสอบ เป็นงานที่จัดขึ้นโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปบทเรียนในคาบที่กลุ่มตนสนใจ จากนั้นนำความรู้ที่สรุปมาจัดบูธติวสอบให้เพื่อนๆ โดยจะจัดในช่วงก่อนสอบ Mid term และ ก่อนสอบ Final เพื่อช่วยเด็กๆทบทวนความรู้

แผนงานของงานตลาดติวสอบ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงวางแผนงาน

  1. ให้ครูกำหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะออกสอบ โดยให้แบ่งออกเป็นหัวข้ออย่างชัดเจน
  2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสนใจ (กลุ่มละไม่เกิน 4-5 คน)
  3. แบ่งกลุ่มเสร็จให้กำหนดวันขึ้นมา 1 วัน เพื่อจัดงานตลาดติวสอบ (เป็นไปได้ควรห่างประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อให้เด็กๆได้ตกลงและช่วยกันออกแบบสื่อในการออกบูธ) จากนั้นทำตารางโดยแบ่งเป็นรอบเช้า และ รอบบ่าย เมื่อแบ่งเสร็จให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มจับฉลากสุ่มว่ากลุ่มของตนได้อยู่ในรอบไหน

ช่วงเตรียมงาน

  1. ให้เด็กๆได้ลองออกแบบสื่อที่จะนำมาออกบูธ โดยในช่วงเย็นของทุกวันให้เด็กสามารถมาลงตารางเพื่อปรึกษาแนวทางการออกแบบได้ เวลาในการปรึกษาให้กลุ่มละ 10-15 นาที วันละ 1-2 กลุ่ม
  2. ในวันงานให้ดำเนินตามแผนงานดังนี้ กลุ่มที่ได้ช่วงเช้าจะต้องเตีรยมบูธนำเสนอ เพื่อนๆที่จับฉลากได้รอบบ่าย เมื่อถึงช่วงบ่ายเพื่อนๆในรอบเช้า จะสลับบทบาทมาเป็นคนเยียมชมบูธแทน
  3. จะมีการแจกในงาน PASSPORT ให้เด็กๆที่เข้าร่วมงานทำโดยทุกครั้งที่เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละบูธจะได้รับแสตมป์ ให้เด็กๆทำการรวบรวมแสตมป์ให้ครบทุกกลุ่มจากนั้นนำมาแลกใบงานที่ 2 ในช่วงท้ายของงาน

ช่วงสะท้อนการเรียนรู้

ในช่วงท้ายของงานให้เด็กๆนำใบงานที่ 1ที่ทำเสร็จแล้วมาแลกรับใบงานที่ 2 จากนั้นให้เด็กๆมานั้งรวมกัน เพื่อทำใบงาน โดยใบงานดังกล่าวจะเป็นใบงานให้เด็กๆได้สะท้อนการเรียนรู้ที่ได้ในวันนี้ ซึ่งในระหว่างที่ทำใบงาน อาจารย์ก็จะถามคำถามไปด้วยเพื่อให้แต่ละคนได้แชร์ประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมงานในวันนี้ ตัวอย่างคำถามที่อาจารย์จะใช้ถาม เช่น รู้สึกอย่างไรในวันนี้, คิดว่าเราทำได้ดีไหม, เพื่อนสรุปเป็นอย่างไร, เราได้อะไรกลับไปบ้าง เป็นต้น


หมายเหตุ

**ในกรณีที่หัวข้อที่ออกสอบมีน้อย สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการเพิ่มจำนวนกลุ่มต่อจำนวนหัวข้อให้มากขึ้น

**ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถตกลงหัวข้อที่จะทำได้ อาจใช้วิธีจับฉลากเพื่อแก้ปัญหาขอบคุณไอเดียจาก คุณ ธเนศ ศิรินุมาศ

เรียบเรียงและเขียนโดย Warawat Nimanong

** ผมทำไฟล์ใบงานไว้ให้แล้วสามารถปริ้นและนำไปลองใช้ได้เลยครับ โดยจะอัพเดทเป็นไฟล์ word ให้ครับ โดยมีทั้งหมด 2 ไฟล์ เพื่อให้ง่ายต่อการปรับแต่งและต่อยอดโดยคุณครูที่สนใจครับ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ไม่สามารถแสดงตัวอย่างไฟล์นี้ได้

ไม่สามารถแสดงตัวอย่างไฟล์ได้

ชื่อไฟล์​: ตลาดติวสอบ ใบงาน 1 PASSPORT.docx

ดาวน์โหลดแล้ว 20 ครั้ง


0
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
2
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
5
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน