icon
เข้าสู่ระบบ

แผนการสอนหน้าเดียว ฉบับสอนออนไลน์ให้ Active

207653
ภาพประกอบไอเดีย แผนการสอนหน้าเดียว ฉบับสอนออนไลน์ให้ Active

ใครยังคิดภาพไม่ออกว่าจะสอนยังไงในสภาวะนี้ ลองดูแผนนี้เป็นไปได้ได้ค่ะ

กรณีมีข้อจำกัดทางเทคโนโลยี


กรณีไม่มีข้อจำกัดทางเทคโนโลยี



#ลองออกแบบกิจกรรมการเรียนทางไกลในช่วงสถานการณ์โควิดของวิชาตัวเองให้เป็นActiveLearning 

หลังจากที่ #วิเคราะห์ความพร้อมผู้ปกครองในการดูแลลูกที่เรียนที่บ้าน #และความพร้อมของนักเรียนในคลาสที่รับฺผิดชอบ 


ขอลองคิดทั้งแบบในกรณีที่นักเรียนพร้อมในการเรียนทางไกลทั้งแบบ Synchronous (สื่อสารแบบพร้อมกัน)และ Asynchronous (สื่อสารแบบไม่พร้อมกัน และแบบ Asynchronous (สื่อสารแบบไม่พร้อมกันอย่างเดียว)


โดยการออกแบบ #พยายามยึดผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นหลัก โดยอาจมีการคัดเลือกจุดประสงค์การเรียนรู้ร่วมกับผู้สอนร่วมที่สามารถทำได้จริงในการเรียนทางไกลมาจัดก่อน และ #เลือกการวัดประเมินผลในรูปแบบอื่นๆบ้างที่นอกเหนือการใช้แบบสอบ


พยายามรวบรวมสื่อที่มีอยู่แล้วในโลกดิจิทัลบ้าง สื่อดีๆ มีเยอะแยะเลย บวกกับทำคลิป ppt เองสั้นๆ #แบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องย่อยๆ ไม่เกิน 10 นาที เพราะเด็กอาจจะมีสมาธิอยู่กับสื่อไม่นานจนหลุดไป


นั่งหา tool ที่ชวน Active เวลาเจอกัน #ใช้เวลาที่เจอกันให้มีค่าเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่าการถ่ายทอดเนื้อหา โดยสัปดาห์หนึ่งไม่ต้องเจอเด็กเต็มเวลาตามหน่วยกิต เพราะเด็กไม่น่ารอดถ้าจ้องคอมตั้งแต่คาบ 1-8


สำหรับนักเรียนที่ตามไม่ทัน หรือไม่สามารถเรียนแบบ Synchronous ก็จะมีการบันทึกเทป #มีระบบสนับสนุนสื่อและเอกสารเพิ่มเติม #ระบบการติดตามและการให้feedback


ปล. เนื่องจากกิจกรรมตามแผนนี้มาจากการวิเคราะห์ธรรมชาติและศักยภาพผู้เรียนที่ผมสอน จึงไม่สนับสนุนให้นำแผนนี้ไปใช้ทั่วไป เพราะครูทุกท่านย่อมรู้ดีว่านักเรียนของท่านเป็นอย่างไร ต้องเรียนแบบไหน

ในกรณีเด็กไม่มีอินเทอร์เน็ตเลย ไม่สามารถใช้วิธีการสอนแบบนี้ได้ ก็คงต้องออกแบบชุดการเรียนกันไป


Cr. Kanozz Jantra

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(305)
เก็บไว้อ่าน
(17)