SWOT for TCAS

ภาพประกอบไอเดีย SWOT for TCAS

TCAS เป็นระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษาที่มีรายละเอียดเยอะมากกกกกกกกกกกก เราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนเข้าใจ TCAS หรือไม่? นักเรียนมองเห็นอะไรในTCAS ? มาฝึกนักเรียนให้ใช้ SWOT ในการวิเคราะห์ TCAS กันเถอะครับ

กิจกรรมแนะแนวประเภท : การศึกษา


**กิจกรรมนี้เหมาะอย่างยิ่งกับนักเรียนม.ปลาย**


วัตถุประสงค์ของกิจกรรม


1.เพื่อให้นักเรียนได้ทำการเวิเคราะห์ ระบบTCAS ว่าระบบเป็นอย่างไรผ่านการใช้ SWOT

2. เพื่อให้นักเรียนมองเห็น จุดแข็ง/จุดอ่อน,โอกาส/อุปสรรค ของระบบและสามารถนำไปวางแผนในการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อได้

3.ครูสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นว่านักเรียนเข้าใจในตัวระบบ TCAS หรือไม่ ผ่านงาน SWOT ที่นักเรียนทำ


ขั้นนำเข้าสู่กิจกรรม

1.การจะสอนกิจกรรมแนะแนวนี้ได้ ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับ TCAS ทั้ง 5 และการสอบต่างๆให้ครบถ้วนก่อนนะครับ

2..ให้ความรู้เกี่ยวกับ SWOT ว่ามันคืออะไร? แต่และตัวอักษรหมายถึงอย่างไร และมีวิธีการใช้อย่างไรถ้าจะนำมาวิเคราะห์


ขั้นกิจกรรม

           เราจะให้นักเรียนนำ SWOT มาวิเคราะห์ TCAS โดยกิจกรรมนี้ สามารถทำได้ทั้งเป็นงานเดี่ยวและงานกลุ่ม แต่ถ้าเป็นงานกลุ่มแล้วมานำเสนอหน้าชั้นจะดีมากครับ เพราะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆที่มีต่อระบบ TCAS ผ่านการใช้ SWOT วิเคราะห์ในแต่ละกลุ่ม


ขั้นสรุป

1.ให้นักเรียนมา/กลุ่ม มาแชร์การวิเคราะห์ของตนให้เพื่อนๆได้ฟัง

2.ครูสรุปกิจกรรมนี้ว่า การที่เรารู้ว่า TCAS คืออะไรมันอาจจะไม่พอ เราพเพราะยังไม่ได้วิเคราะห์ว่าระบบนี้มันดีหรือไม่ดี มันเอื้อประโยชน์หรือไม่เอื้อประโยชน์ให้เราตรงไหนบ้างด้วยตัวเอง ซึ่งถ้าเราได้วิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วผ่าน SWOT เราจะได้เห็น TCAS ในมุมมองที่รอบด้านมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนอ่านหนังสือ หรือการวิเคราะห์ตัวเอง เพื่อที่จะวางแผนการศึกษาต่อไป เพราะ SWOT นั้นสามรถใช้วิเคราะห์ในการทำงานได้อย่างหลากหลาย หรือนัเรียนจะลองวิเคราะห์ตัวเองผ่าน SWOT ดูก็ดีนะ จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและจะวางแผนการเรียนของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วย

3.ครูอาจะสุ่มนักเรียนมาถามความรู้สึกหลังทำกิจกรรมนี้ว่า ช่วยให้เข้าใจระบบ TCAS มากขึ้นหรือไม่จะดีมากครับ

4.อย่าลืมให้เด็กประเมินกิจกรรมผ่าน ระบบประเมินของ INSKRU นะครับจะได้นำมาพัฒนากิจกรรมและการสอนในครั้งต่อไปได้ (แอบขายของให้ INSKRU อิอิ)


ตัวอย่างงานครับ


1
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
1
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
14
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน