ทายซิ ฉันคือใครในครอบครัวนี้ ?

ภาพประกอบไอเดีย ทายซิ ฉันคือใครในครอบครัวนี้ ?

กิจกรรมทายสมาชิกในครอบครัวง่ายๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงบทบาทของบุคคลในครอบครัวอย่างแท้จริง :))

สวัสดีค่า วันนี้มีกิจกรรม re-check ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนง่ายๆ โดยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติมาฝากกันค่ะ


หัวข้อ: Family members

รายวิชา: ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Vocabulary: Family members (grandfather, grandmother, father/dad, mother/mom, son, daughter etc.)

Language Area: Possessive Case with Apostrophe S ('s) / Daily Life Expressions

Target Skills: Speaking and Listening


  • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในขั้น Production (จริงๆ นำไปเป็น warm-up ในเรื่องอื่นๆก็ได้น้า) นักเรียนจะต้องรู้คำศัพท์บุคคลในครอบครัวก่อนนะคะ กิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกทักษะการพูด และ การฟัง รวมอยู่ด้วยค่ะ
  • แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 9 - 10 คน เราสามารถให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเอง หรือ การจับสลากได้เลยค่ะ
  • พอได้กลุ่มแล้ว ให้แต่ละกลุ่มสมมติตนเองว่าเป็นครอบครัวๆ หนึ่ง ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ ฯลฯ แล้วแต่ว่านักเรียนจะให้ครอบครัวตัวเองประกอบไปด้วยใครบ้าง ที่สำคัญ * ห้ามบอกสมาชิกในครอบครัวของตนเองให้กลุ่มอื่นรู้เด็ดขาดว่าใครได้รับบทบาทอะไรบ้าง*
  • ในแต่ละกลุ่ม เมื่อสมาชิกในกลุ่มได้บทบาทในครอบครัวแล้ว ให้วาด family tree ของกลุ่มตัวเอง


> ในระดับอย่างง่าย

  • แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอบทบาทของตนเอง เช่น "I'm Ken's father." "I'm Boy's aunt." "I have two sons who are Ken and Boy." etc.
  • กลุ่มที่เหลือวาด family tree ของกลุ่มที่นำเสนอ แล้วโชว์ family tree ที่วาดไว้


> ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น

  • ให้แต่ละกลุ่มคิดสถานการณ์ในชีวิตประจำวันขึ้นมา 1 สถานการณ์ เพื่อให้กลุ่มอื่นเดาว่า ในสถานการณ์นั้นๆ ใครน่าจะทำหน้าที่ใดบ้างในครอบครัว
  • เช่น กลุ่มแรก กำลังแสดงบทบาท

Student A: "Are you working today?"

Student B: "I'm not working today. We're gonna go to visit our grandparents this afternoon."

Student C: "Student A and darling! Lunch is ready. "

Student A: "We're coming! mom."

กลุ่มที่เหลือให้ช่วยกันวาด family tree ของกลุ่มที่กำลังแสดง แล้วช่วยกันเช็ค check ความถูกต้อง

2
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
3
clicked like
ชอบ
2
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
1
clicked recommend
อยากบอกต่อ
5
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน