ไม่เรียนละ..เปิดร้านเกมเลย

ภาพประกอบไอเดีย ไม่เรียนละ..เปิดร้านเกมเลย

ร้านเกม "อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี" ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แล้วสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ และเกมให้เพื่อนได้เข้ามาเล่น

intro...

check in : ถ้าพูดถึงความเร็วนักเรียนนึกถึงอะไร? นักเรียนตอบ...หอยทาก วันเสาร์-ทิตย์ รถแข่ง ตัวการ์ตูนต่าง ๆ เกี่ยวกับความเร็ว ความช้า

.

ที่นักเรียนพูดมาเราจะเห็นว่าความเร็วของแต่ละอันมีอัตราเร็วแตกกันกัน อัตรา หมายความว่าไง (นักเรียนตอบได้)

ในทางเคมีมีเรื่องเกี่ยวกับอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเคมี นักเรียนคิดว่ามันหมายถึงอะไร

.

learning experience : สุ่มจับกลุ่ม -- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างศูนย์การเรียนรู้ แล้วให้เพื่อนเข้าไปชมศูนย์การเรียนรู้ ผ่านเกม (นวัตกรรม) ที่นักเรียนสร้างขึ้น

.

conclusion : นักเรียนใช้พาสปอร์ตที่มี(ใช้เข้าชมฐาน) สะท้อนทั้งสามฐาน(ร้านเกม) ว่าชอบอะไรในร้านนั้น(รวมถึงร้านตัวเอง)

ชวนสะท้อนคาบเรียนนี้ด้วยแบบประเมินอินสครู

.

apply

check out : คาบเรียนนี้ทำให้นักเรียนเติบโตขึ้นในด้านใด อย่างไร และเราจะนำสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

.

.

ว๊าวมากคือ...นักเรียนคิดเกมสนุกมาก ชอบทุกร้านเลย เดี๋ยวมาลงเพิ่มนะว่า เด็กทำเกมอะไร3
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
1
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
8
ดาวน์โหลด
1
เก็บไว้อ่าน