เกม King of HTML #ห้องเรียนล้ำเส้น...

22009
ภาพประกอบไอเดีย เกม King of HTML #ห้องเรียนล้ำเส้น...

เกม King of HTML มาหาผู้รอดชีวิตกันเถอะ แข็งแกร่งก็เข้ามา

ชื่อเกม : เกม King of HTML

-------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มรายวิชา : คอมพิวเตอร์

รายวิชา : การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนผู้เล่น : ไม่จำกัด

ทักษะที่ได้รับ : ความจำ ความรู้ความเข้าใจ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงสร้างภาษา HTML


<html> ----------------------------------------------------- tag เปิด html

<head> ----------------------------------------------------- tag เปิด head

<title> ----------------------------------------------------- tag เปิด title

</title> ----------------------------------------------------- tag ปิด title

</head>----------------------------------------------------- tag ปิด head

<body> ----------------------------------------------------- tag เปิด body

</body> ----------------------------------------------------- tag ปิด body

</html> ----------------------------------------------------- tag ปิด html

-------------------------------------------------------------------------------------------------

การเล่นเกมจะเป็นรูปแบบการท่องจำโครงสร้างภาษา HTML โดยเรียงตามลำดับตามโครงสร้าง นักเรียนแต่ละคนจะบอกแต่ละ tag เรียงไปเรื่อยๆโดยแบ่งเป็นรอบๆ โดยแต่ละรอบจะมีการเพิ่มเงื่อนไขขึ้นเรื่อยๆ เพื่อคัดคนออก และหาผู้ชนะ !!

-------------------------------------------------------------------------------------------------


  • รอบที่ 1 beginner : พูดเรียงโครงสร้างภาษา HTML ไปเรื่อยๆจนครบทุกคน โดยให้เวลาคิด และตอบผิดไม่เป็นไร
  • รอบที่ 2 junior : ห้ามพูดผิด และ MC ผู้ควบคุมการเล่น จะคั่นระหว่างการเล่น เพื่อเริ่มโครงสร้าง HTML ด้วยตนเอง และนักเรียนที่ต้องบอกต่อ ต้องบอกโครงสร้างที่ต่อจาก MC
  • รอบที่ 3 senior : ห้ามพูดผิด / MC ผู้ควบคุมการเล่น จะคั่นระหว่างการเล่น เพื่อเริ่มโครงสร้าง HTML ด้วยตนเอง และนักเรียนที่ต้องบอกต่อ ต้องบอกโครงสร้างที่ต่อจาก MC / จับเวลา

** จะเล่นแต่ละรอบมากกว่า 1 ครั้งก็ได้

-------------------------------------------------------------------------------------------------

*** เล่น จนเหลือจำนวนที่ต้องการ หรือ หาผู้ชนะ หรือจนกว่าจะไม่มีคนพูดผิดแล้ว


**ผลจากการเล่น จะสามารถให้นักเรียนท่องจำโครงสร้างของภาษา HTML โดยผ่านการเล่นเกมในชั้นเรียน นักเรียนจะได้รับความสนุกสนาน และจะสามารถท่องจำไปโดยไม่รู้ตัว

12
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
9
clicked like
ชอบ
10
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
9
clicked recommend
อยากบอกต่อ
13
ดาวน์โหลด
2
เก็บไว้อ่าน