เข้าสู่ระบบ

✏️ วาดอิหยังหว่า ? (กิจกรรมต้านทุจริต)

185231
ภาพประกอบไอเดีย ✏️ วาดอิหยังหว่า ? (กิจกรรมต้านทุจริต)

กิจกรรมง่ายๆ สะท้อนให้นักเรียนตระหนักถึงผลของการลอกงานเพื่อนและให้เพื่อนลอกงาน

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในวิชาการต่อต้านการทุจริตม.1 ค่ะ

หัวข้อ: การลอกการบ้าน

วัตถุประสงค์:

1. นักเรียนตระหนักผลเสียของการลอกการบ้าน/ลอกงาน

2.นักเรียนบอกวิธีป้องกันการลอกการบ้าน/ลอกงาน


อุปกรณ์ : กระดาษสี 2 สี (สีอะไรก็ได้)

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

รอบที่ 1

  1. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น แต่ละคนจะได้สีกระดาษแตกต่างกัน ในที่นี้แอมใช้กระดาษสีเขียว และ สีเหลือง
  2. ครูให้นักเรียนจับคู่เพื่อนที่ได้กระดาษสีต่างกันกับเรา ใครได้สีเขียว ให้จับคู่เพื่อนที่ได้สีเหลืองเป็นต้น
  3. ครูกำหนดให้นักเรียนที่ได้กระดาษสีใดสีหนึ่งวาดรูปอะไรก็ได้ลงไปในกระดาษ ไม่จำกัดชนิดของรูป ขนาด จำนวน จะวาดอะไรก็ได้ แต่ห้ามให้คู่ตนเองเห็นรูปที่วาด ในที่นี้แอมให้นักเรียนใช้แผ่นหลังของคู่ตนเองในการวาด เพราะไม่มีโอกาสเห็นรูปที่เพื่อนวาดแน่นอน (มาถึงตรงนี้นักเรียนเดาไปต่าง นานาเลยค่ะว่า ครูจะให้ทำอะไร บางคนก็บอกว่า ครูจะทายว่าเพื่อนวาดอะไรโดยใช้ความรู้สึกใช่ไหม อะไรงี้ 55555 )

4.ครูจับเวลา 5 นาที (ช่วงนี้สร้างบรรยากาศห้องเรียนได้ดีมากเลยเพราะว่า นักเรียนตื่นเต้นกับเวลาที่จะหมด มากกว่าสิ่งที่จะได้เรียนอีกค่ะ มีการนับเวลาถอยหลังแกล้งกันด้วย 5555)5.เมื่อนักเรียนคนแรกวาดเสร็จ ให้คะแนนตัวเอง 10 คะแนน


6. ครูตั้งโจทย์ต่อไปว่า "ให้นักเรียนคนที่เหลือวาดสิ่งที่คู่ตนเองกวาดไปเมื่อกี้ และสามารถคุยกันได้"


7.ครูจับเวลา 5 นาที และในช่วงนี้ นักเรียนจะใช้วิธีต่างๆเพื่อให้เพื่อนวาดสิ่งตนเองวาดไป เช่น บางคู่ให้เพื่อนลอกรูปที่วาดเลย บางคู่ใช้วิธีบอกเอาว่าวาดอะไรบ้าง แต่ไม่ให้ดู8.เมื่อนักเรียนที่เหลือวาดเสร็จ ให้คะแนนตัวเอง 10 คะแนน


9.จากนั้นครูเฉลยว่า "คู่ไหนที่ให้เพื่อนดูรูปที่วาด ให้หักคะแนน 10 คะแนนทั้งคู่"


ตอนนี้นักเรียนจะอึ้งไปแปปนึง แอบสงสารเหมือนกัน นักเรียนบางคนบอกว่า ก็ครูไม่ได้บอกว่าห้ามดูไง พวกผมก็เลยดูกัน คู่ แต่ครูบอกว่ายังมีรอบต่อไปให้เก็บคะแนนค่ะ นักเรียนจะเริ่มรู้แล้วว่า ถ้าให้เพื่อนลอกรูปที่วาด จะโดนหักคะแนนแน่ๆ


รอบที่ 2

รอบนี้ทำเหมือนรอบที่ผ่านมาเลยค่ะ โจทย์อะไรเหมือนกัน แต่นักเรียนสลับบทบาทกัน เช่นตอนแรกนักเรียนที่ได้กระดาษสีเขียววาดก่อน รอบนี้นักเรียนที่ได้กระดาษสีเหลืองวาด วาดอะไรก็ได้ลงไปในกระดาษ แต่ห้ามให้เพื่อนเห็น รอบนี้ไม่มีคู่ไหนให้เพื่อนดูรูปที่วาดเลย เพราะว่าถ้ารู้ว่าให้ดู จะโดนหักคะแนน รอบนี้จึงไม่มีใครโดนหักคะแนน


ครูร่วมกันสรุปกับนักเรียนว่า


  • รูปที่ครูให้วาด เปรียบเสมือน งานที่ได้รับมอบหมาย
  • การดูรูปที่เพื่อนวาด เปรียบเสมือน การลอกงานเพื่อน
  • เพื่อนที่ให้ดูรูปวาด เปรียบเสมือน ให้เพื่อนลอกงาน
  • การไกด์เพื่อนแทนการให้ดูรูปแล้ววาด เปรียบเสมือน การสอนการบ้านเพื่อน เพราะอย่างน้อยก็ไม่ได้เหมือนกันทุกประการ และเพื่อนยังได้มีโอกาสใช้ความคิดและจินตนาการตัวเอง เช่น เพื่อนบอกว่าวาดลูกโป่งรูปหัวใจ วาดบ้าน วาดหมี ท้ายที่สุดแล้วองค์ประกอบในภาพเหมือนกัน แต่ตำแหน่งของสิ่งๆนั้น จำนวน ขนาด รูปแบบ มีส่วนที่แตกต่างกันแน่นอน


เพราะฉะนั้น คู่ไหนที่ให้เพื่อนลอกรูปภาพเลย จึงโดนหักคะแนน และคะแนนที่โดนหักไป อาจจะไม่ใช่คะแนนงาน แต่เป็นคะแนนคุณธรรม จริยธรรมในตัวเราเอง ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่า ค่าคุณธรรม จริยธรรมในตัวเรา ลดลงทุกครั้งที่เราทำพฤติกรรมนี้


จากนั้นครูให้นักเรียนเขียนวิธีการป้องกันการลอกงาน/ลอกการบ้านในโรงเรียนใส่กระดาษแผ่นเล็ก ๆ


31
clicked rocket
ติดจรวดให้ไอเดีย
36
ดาวน์โหลด
11
เก็บไว้อ่าน
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline