เรียนรู้คำศัพท์ สนุกกับเกมการ์ด You Know ENG-ครูสุ

ภาพประกอบไอเดีย เรียนรู้คำศัพท์ สนุกกับเกมการ์ด You Know ENG-ครูสุ

ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเรียนภาษา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา นักเรียนจึงจำเป็นจะต้องได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โดยใช้วิธีการที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจได้ จึงเกิดแนวคิดขึ้นมาในการออกแบบเกมการ์ด You Know ENG

เกมการ์ด UNO เป็นเกมที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ เล่นกันทุกเพศทุกวัย ที่สำคัญเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน จึงเกิดแนวคิดในการนำเกมการ์ด UNO มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดทำเป็นเกมการ์ด You Know ENG อีกทั้งช่วยพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ และนำไปสู่การเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการวางแผน เกิดความสุข สนุกสนาน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: You Know ENG Card.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 51 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

9
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
3
clicked like
ชอบ
3
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
2
clicked recommend
อยากบอกต่อ
22
ดาวน์โหลด
6
เก็บไว้อ่าน