“ฉงน ไฉน” - ประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นด้วยคำถาม

ภาพประกอบไอเดีย “ฉงน ไฉน” - ประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นด้วยคำถาม

🚨ประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นด้วยคำถาม🚨 📍ตั้งคำถาม📍ถกเถียงกัน📍วิเคราะห์ตามประเด็น📍การปกครอง📍เศรษฐกิจ📍สังคมวัฒนธรรม📍อภิปราย

🌈กิจกรรมการเรียนการสอน🌈

📌ตัวชี้วัด ม.4-ม.6 วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย


🤩ขั้นกระตุ้นความสนใจ/นำเข้าสู่บทเรียน เริ่มจากการเปิดคลิปวิดิโอ ทำไมเราต้องรักราชวงศ์จักรี? https://youtu.be/e8u352TzCPM


📚ขั้นเรียนรู้

🔺ส่วนที่ 1 เป็นคำถามที่เกี่ยวกับประเด็น 👉🏿หากหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องเปลี่ยนไป...ไทยต้องตกเป็นเมืองขึ้นต่างชาติ ไทยจะเป็นเช่นไร???

👥เปิดให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

..แล้วเปิดประเด็นคำถามต่อไป..


🔺ส่วนที่ 2 แล้วไทยเป็นเอกราชเช่นทุกวันนี้ ดีหรือไม่ดีอย่างไร

👥เปิดให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน


🌿ขั้นสรุป

นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้และอภิปรายแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียน 


🔺ไอเดียมาจาก

จุดเริ่มต้นของการบทเรียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาติไทยปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้หลากหลาย โดยตั้งประเด็นคำถามเพราะอะไร? ทำไมจึงเกิดเช่นนั้น?  แล้วหากเป็นเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้น? โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถกเถียงกันในแต่ละประเด็น ทำให้นักเรียนเห็นมุมมองที่หลากหลายกันภายในชั้นเรียน ทั้งช่วยเสริมและเพิ่มเติมความรู้ให้กันและกัน

5
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
3
clicked like
ชอบ
3
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
2
clicked recommend
อยากบอกต่อ
1
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน