สื่อการเรียนการสอนการ์ตูนประวัติศาสตร์

ภาพประกอบไอเดีย สื่อการเรียนการสอนการ์ตูนประวัติศาสตร์

เนื่องตากการเนื่อหาในวิชาประวัติศาสตร์มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะอีกทั้งการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มีเพียง1คาบต่อสัปดาห์จึงไม่เพียงพอต่อการสอนจึงได้จัดทำสื่อการ์ตูนประวัติศาตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านการ์ตูนประวัติศาตร์โดยใช้วิธีการทาวประวัติศาตร์ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

จากการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาในการเรียนค่อนข้างมากอีกทั้งเวลาในการสอนวิชาประวัติศาสตร์มีเพียง1คาบต่อสัปดาห์ครูผู้สอนจึงคิดทำสื่อการสอนโดยการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาตร์ผ่านการ์ตูนประวัติศาตร์ที่คุณครูเป็นผู้วาดขึ้นเองเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถมาอ่านหรือศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้ด้วยอีกทั้งเป็นการปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความสุขที่ได้เรียนรู้ รักและชอบในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์มากขึ้น

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: inbound541781314964454371.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 3 ครั้ง


2
clicked thank
ขอบคุณที่แบ่งปัน
0
clicked like
ชอบ
0
clicked inspire
ได้แรงบันดาลใจ
0
clicked recommend
อยากบอกต่อ
0
ดาวน์โหลด
0
เก็บไว้อ่าน